Powrót

Kolejny etap modernizacji linii E 59 we Wrocławiu

Przebudowa linii kolejowej we Wrocławiu to największe przedsięwzięcie modernizacyjne w węźle wrocławskim w ostatnich dziesięcioleciach. Zmienia się kilkunastokilometrowa trasa oraz mosty, wiadukty, przejścia podziemne, perony oraz system sterowania ruchem kolejowym. Przy modernizacji nieuniknione są również utrudnienia, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dzięki ścisłej współpracy m.in. z przewoźnikami starają się ograniczać. 

Efektem prac będzie szybszy przejazd pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych oraz wygodniejsza obsługa pasażerów na przystankach Wrocław Mikołajów, Wrocław Świniary i stacjach Wrocław Popowice i Wrocław Osobowice. Powstanie nowy przystanek Wrocław Osobowice Cmentarz.

Obecnie we Wrocławiu przebudowywane są wiadukty m.in. na ul. Grabiszyńskiej, Robotniczej, Strzegomskiej, Starogranicznej, Starogroblowej, Grobla Kozanowska, Osobowickiej. Łącznie przebudowa obejmie kilkaset metrów konstrukcji inżynierskich, ich wymianę, wzmocnienie i dostosowanie do nowych potrzeb kolei i ruchu miejskiego.

Na wiadukcie kolejowym nad ul. Grabiszyńską są 3 tory położone na dwóch konstrukcjach nośnych. Po przebudowie będą 3 nowe, niezależne konstrukcje. Wiadukt kolejowy nad ul. Grabiszyńską jest jednym z obiektów najbardziej obciążonych ruchem pociągów. W dobie przejeżdża ok. 240 pociągów pasażerskich w kierunku: Oleśnicy, Trzebnicy, Poznania, Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry.

Modernizacja wiaduktu to również wyzwanie w zakresie organizacji ruchu, gdyż na odcinku ponad 7 km, od posterunku Wrocław Grabiszyn do stacji Wrocław Osobowice ruch pociągów w obu kierunkach prowadzony będzie po jednym torze. Ewentualne utrudnienia dla pasażerów PLK ogranicza ściśle współpracując z przewoźnikami. 

Modernizacja linii kolejowej E 59  na odcinku Wrocław - granica województwa dolnośląskiego obejmuje 12 przystanków i stacji kolejowych. Poza odrzańskim mostem zmieni się około 100 obiektów inżynieryjnych, w tym most nad Widawą i 5 innych mostów: nad rzeką Sąsiecznica, Kanałem Sowinia (Młynówka), rzeką Barycz, Kanałem Stawnik (Kokot) i nad rzeką Orlą.
Modernizowane są tory i podtorze, sieć trakcyjna oraz system sterowania ruchem kolejowym i system łączności. Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i montaż urządzeń sygnalizacji przejazdowej zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. 

Obecnie trwają prace na szlaku Wrocław Osobowice – Wrocław Popowice – Wrocław Mikołajów Grabiszyn , na odcinku Pęgów – Wrocław Osobowice oraz na stacjach Oborniki Śląskie i Skokowa.   Na ukończeniu są roboty na stacji Żmigród oraz na szlaku ze Żmigrodu do Korzeńska. 

W efekcie modernizacji linii E 59 na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Czas podróży z Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego skróci się o 20 min. Obsługę podróżnych zapewnią wygodne perony z pełnym systemem informacji i dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Całkowity zakładany koszt projektu „Modernizacja linii kolejowej E 59  na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław – gr. województwa dolnośląskiego” to ponad 1,5 mld zł.

Linia E 59 to międzynarodowy ciąg transportowy z Malmö – Ystad do Wiednia, Budapesztu i Pragi. Najkrótsze i najdogodniejsze połączenie Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. Objęta jest „Umową Europejską o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych” (AGC), stanowi fragment Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN). W Polsce łączy Szczecin, Poznań, Wrocław, Międzylesie.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 59  na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dodatkowe informacje:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel.0694 480 239
m.siemieniec@plk-sa.pl