Powrót

Kolejni podwykonawcy Astaldi S.p.A otrzymali należności wypłacone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wypłaciły dziś, 10 października około 4 mln zł należności dla kolejnych podwykonawców Astaldi S.p.A. Ponad 3,1 mln zł trafiło do trzech kolejnych podwykonawców na linii Dęblin – Lublin, natomiast ok. 1 mln zł trafił do dwóch kolejnych podwykonawców na linii Leszno – Rawicz.

PLK na rzecz podwykonawców Astaldi S.p.A wypłaciły już ok. 26 mln zł. Należności zostały wypłacone łącznie 12  podwykonawcom.

PLK nie pozostawiły bez wsparcia podwykonawców Astaldi S.p.A, którzy nie otrzymali należności za wykonaną pracę. Spółka podjęła nadzwyczajne działania względem regulowania należności dla podwykonawców. Określono najszybszy i zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów, który pozwoli podwykonawcom uzyskać należności wynikające ze zobowiązań Astaldi S.p.A.

W poniedziałek 8 października PLK wypłaciły ok. 5 mln zł należności dla trzech kolejnych podwykonawców firmy Astaldi S.p.A na linii Dęblin – Lublin. Wcześniej 4 października należności w wysokości 14 mln zł otrzymało 5 firm. We wtorek, 2 października były wypłaty dla podwykonawców w Lesznie. W piątek 5 października również wypłacono 0,5 mln zł podwykonawcom na linii poznańskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2 października wezwały Astaldi S.p.A wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin w km 107.283 – 175,850 LOT C oraz linii Poznań – Wrocław „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno”.

W związku z niepodjęciem przez Astaldi S.p.A i konsorcjantów prac na obu kontraktach, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy Konsorcjantów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują najskuteczniejsze warunki do szybkiej kontynuacji prac objętych powyżej opisanymi kontraktami.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
22 473 30 02
571 370 229