Powrót

Kolejne wiadukty w obszarze Ciechanowa

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty:
1. Konsorcjum
 • ERBUD S.A.
 • POLWAR S.A.

2. Konsorcjum
 • Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
 • Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A.

3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz
4. Konsorcjum:
 • Most Sp. z o.o.
 • POLBUD- POMORZE Sp. z o.o.
  Najniższą kwotę (podaną przy otwarciu ofert) zaproponowało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (oferta nr 3).
Wiadukty wraz z towarzyszącą infrastrukturą budowlaną powstaną w następujących lokalizacjach:
 • wiadukt kolejowy w ciągu drogi gminnej, łączącej miejscowości Kałęczyn i Ślubowo
 • przejście podziemne powstanie w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w poziomie szyn na skrzyżowaniu drogi łączącej grunty wsi Kałęczyn z gruntami wsi Bylice i Ślubówek
 • wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu z drogą gminną Bylice – Godaczyn,
 • droga objazdowa powstanie w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w poziomie szyn z drogą od miejscowości Świercze do miejscowości Wyrzyki.
 • wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej Kałęczyn – Ślubowo,
 • droga objazdowa po obu stronach torów powstanie w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej Kałęczyn i Ślubowo.
  Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zadania w okresie 18 miesięcy. W dalszej części komisja przetargowa przystępuje do analizy złożonej dokumentacji, która łącznie obejmuje kilka tysięcy stron.        

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47

 

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko