Powrót

Kolejne posiedzenie Rady Przewoźników

Podstawowym tematem spotkania były dalsze uzgodnień w sprawie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu Regulaminu przydzielania tras pociągów (.) 2012/2013. Temat nie został zakończony i będzie kontynuowany.

Na posiedzeniu przedstawiciele kolejowych przewoźników towarowych przedstawili Radzie Przewoźników propozycje dotyczące rekompensat za utrudnienia na sieci zarządzanej przez PLK. Była to kolejna propozycja, po przedstawionej na poprzednim spotkaniu propozycji przewoźników pasażerskich.
Obie propozycje są na etapie uzgodnień.

Rada Przewoźników jest zespołem doradczym wspomagającym działania Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zarządcy publicznej sieci linii kolejowych w Polsce, w sprawach dotyczących rozwoju transportu kolejowego.

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.