Kolejne perony wygodniejsze dla podróżnych między Szczecinem a Poznaniem

Pociąg przy nowym peronie w Podleścu, fot. Łukasz Bryłowski

Pasażerowie wygodniej wsiadają i wysiadają z pociągów na przystankach w Podleścu i Mierzęcinie. Perony są dłuższe, szersze i wyższe oraz dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości porusza się. Wykonano pochylnie i antypoślizgową nawierzchnię wraz ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowane zostały nowe wiaty, ławki, oraz jaśniejsze oświetlenie. Orientację podróżnym ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy.

Kolej dostępniejsza, bezpieczniejsza, wygodniejsza

Na zachodniopomorskiej i lubuskiej części trasy Poznań – Szczecin, pasażerowie korzystają z nowych peronów w Choszcznie, Starym Klukomiu, Morzycy, Kolinie, Grzędzicach, Miedwiecku, Reptowie i Szczecinie Zdunowie. Wykonawca buduje konstrukcje kolejnych peronów m.in. w Bierzwniku, Rębuszu, Reptowie, Dolicach, Morzycy, Choszcznie, Ziemomyślu i Starym Klukomiu.

Przy utrzymaniu ruchu pociągów, wymieniane są tory, montowana jest sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Pociągi jeżdżą już nowym torem między Drawinami a Dobiegniewem, Słonicami a Choszcznem, Dolicami a Kolinem oraz Stargardem a Reptowem oraz po dwóch nowych torach między Reptowem a Szczecinem Dąbiem. Przebudowa czterech wiaduktów w Stargardzie zapewni sprawny i bezpieczny ruch pociągów oraz poprawi komunikację w mieście. Obiekty zostaną poszerzone, kierowcy zyskają szerszą jezdnię, a dla pieszych i rowerzystów powstaną chodniki oraz ścieżki.

Na około 190-kilometrowej trasie między Poznaniem a Szczecinem podróżni zyskają lepszy komfort obsługi na ponad 30 stacjach i przystankach. Efektem prac, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, będzie krótszy czas podróży. Najszybsze pociągi pojadą między stolicami Wielkopolski i Pomorza Zachodniego nawet o około 50 minut krócej, poniżej 2 godzin.

Poziom bezpieczeństwa zwiększą nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz lokalne centra sterowania w Poznaniu i Stargardzie.

Inwestycja „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” warta ponad 4 miliardy złotych jest współfinansowana z instrumentu Unii Europejskiej „CEF” („Łącząc Europę”). Zakończenie większości zasadniczych prac planowane jest do końca 2022 roku. Więcej informacji o inwestycji dostępnych jest na stronie internetowej projektu www.poznan-szczecin.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.
 

Kontakt dla mediów:
Bartosz Pietrzykowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 515736460