Powrót

Kolejne nowe miejscowe porozumienia graniczne na granicy z Republiką Czeską

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2009 r.  weszły w życie kolejne nowe Miejscowe Porozumienia Graniczne dla następujących kolejowych przejść między rzeczpospolitą Polską Republiką Czeską: Głuchołazy - Mukulovice oraz Mieroszów - Mezimesti, zawarte na podstawie Umowy o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską. Wyciągi dla przewoźników znajdują się tutaj: Głuchołazy - Mukulovice oraz Mieroszów - Mezimesti. Załącznikami do ww. dokumentów dysponują odpowiednie Zakłady Linii Kolejowych. Na  dzień 1 sierpnia przewidziane  jest wprowadzenie w życie kolejnego nowego MPG dla przejścia Cieszyn - Česky Tešin.