Powrót

Kolejne inwestycje między Rzeszowem a Medyką podniosą standard podróży koleją

Stacja Rzeszów Główny,na peronie są podróżni, obok stoi pociąg, fot. Kamil Mergel

Linia kolejowa Rzeszów – Medyka jest fragmentem trasy E30 Kraków – Medyka. Odcinek linii między stolicą Małopolski i Podkarpacia został kompleksowo przebudowany w ostatnich latach zapewniając lepszą dostępność i poziom obsługi podróżnych. Kontynuacja przedsięwzięcia na podkarpackim odcinku linii - pozwoli dostosować trasę do nowych standardów.

Przedsięwzięcia inwestycyjne na sieci kolejowej, konsekwentnie prowadzone - zmieniają kolej na lepsze i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego w regionach, w tym na Podkarpaciu. Planowana inwestycja na trasie między Rzeszowem a Medyką otworzy nowe możliwości w ruchu pasażerskim i towarowym – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przetarg na dokumentację dla prac na odcinku Rzeszów – Medyka stanowi istotny krok do realizacji kolejnej inwestycji na ważnej magistrali kolejowej. Efektem przyszłego przedsięwzięcia będą nowe udogodnienia i korzyści dla podróżnych oraz lepsze warunki dla transportu towarowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ogłoszone postępowanie przetargowe, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji prac na odcinkach Rzeszów – Przemyśl i Przemyśl – Medyka. Zakres dokumentacji obejmie m.in. tory wraz z siecią trakcyjną, rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Istotną część prac projektowych stanowić będą również systemy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz cyfrowej łączności kolejowej. Efektem przyszłej inwestycji ma być zwiększenie prędkości eksploatacyjnej pociągów pasażerskich do 160 km/h, a towarowych 120 km/h. Prace projektowe uwzględnią także elementy istotne dla ruchu towarowego.

Przetarg na opracowanie dokumentacji zaplanowano w ramach projektu pn: „Prace na linii kolejowej E30 Rzeszów – Medyka (granica państwa)”. Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu wykonawcą planowane jest w pierwszej połowie 2024 r.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153