Powrót

Kolejna umowa na modernizację E 30 Zabrze - Katowice - Kraków na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa - Trzebinia - Kraków Główny Towarowy

Na zdjęciu widoczni: Jean - Jacques Kolb-THALES, Pierre Mathieu − THALES, Paweł Piotrowski - THALES; Ze strony zamawiającego: Marek Pawlik - Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Paweł Dziwisz - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kol

Zakres robót budowlanych powyższej umowy obejmie między innymi:

 • roboty sygnalizacyjne na długości 58,6 km linii kolejowej;
 • budowę trzech lokalnych centrów sterowania ruchem kolejowym: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki – realizujących nastawianie z odległości komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i blokady liniowej;
 • modernizację 7 stacji/posterunków odgałęźnych – zabudowa stacyjnych komputerowych urządzeń srk;
 • modernizację 9 szlaków kolejowych – zabudowa urządzeń samoczynnej komputerowej blokady liniowej;
 • likwidację 23 przejazdów kolejowych i 3 przejść w poziomie szyn;
 • modernizację dwóch oraz zmianę kategorii na wyższą sześciu przejazdów kolejowych – wyposażenie w nowoczesne urządzenia przejazdowe takie jak: samoczynna sygnalizacja przejazdowa – SSP wraz z urządzeniami TVU do obserwacji przejazdu;
 • budowę nowoczesnego systemu łączności kolejowej – przewodowej oraz urządzeń radiołączności;
 • budowę centrów monitoringu;
 • budowę nowoczesnego systemu informacji podróżnych na stacjach i przystankach osobowych;
 • budowę 2 kompletów urządzeń UOZ-1, tzw. „odpłaszaczy” zwierząt w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych.

 

Wartość umowy wynosi 78 617 000,00 PLN netto (95 912 740,00 PLN brutto), a wykonawcą prac będzie Konsorcjum firm:

 • THALES Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. Poznań,
 • THALES Rail Signalling Solutions GmbH Niemcy,

 

Projekt POIiŚ 7.1-11.1 „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice - Kraków” polega na modernizacji linii kolejowej E 30 w zakresie robót sygnalizacyjnych: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia i LCS Kraków Mydlniki (linie kolejowe nr 134 - 6,9 km i nr 133 - 51,8 km) oraz w zakresie robót zasadniczych na odcinku Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy (dotyczy linii kolejowych nr 134 - 6,9 km i nr 133 - 51,4 km). Termin realizacji robót budowlanych planowany jest w okresie grudzień 2011 r. - czerwiec 2014 r.

 

Projekt będzie realizowany w systemie „projektuj i buduj” w ramach czterech postępowań przetargowych dla następujących odcinków:

1. Przetarg nr 1: Modernizacja odcinków: Sosnowiec Jęzor - Jaworzno Szczakowa (km 6,847-0,000 linii nr 134); Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810-29,110 linii nr 133),

2. Przetarg nr 2: Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (17,6 km linii nr 133);

3. Przetarg nr 3: Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (20,5 km linii nr 133);

4. Przetarg nr 4: Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (6,9 km linii nr 134) oraz (51,8 km linii nr 133).

 

Oprócz powyższych 4 przetargów na realizację robót budowlanych, projekt obejmuje kontrakty na:

 • nadzór nad robotami budowlanymi, w dniu 03.11.2010 r. otwarto oferty i obecnie trwa praca komisji przetargowej;
 • wykonanie budowy i przebudowy sieci i urządzeń stanowiących układ zasilania kolejowej trakcji elektrycznej przez PKP Energetyka S.A.

 

Celem modernizacji jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością maksymalną 120 km/h.

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013.

    Prezentacja    

Informacje dla mediów
Jacek Karniewski
Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach
tel. 32 710 4613, + 48 694 480 192
e-mail: j.karniewski@plk-sa.pl

   

www.pois.gov.pl