Powrót

Koleje Dużych Prędkości - podpisanie umowy

Umowę, której wartość wynosi 288 430 euro, podpisali: w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – wiceprezes Zarządu Marek Pawlik i członek Zarządu Krzysztof Groblewski, w imieniu wykonawcy SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. (Hiszpania) – Jesus Ernesto Planchuelo Martinez de Haro. Umowa została podpisana w obecności Ikera Berazy, radcy ambasady Królestwa Hiszpanii ds. ekonomicznych i handlowych.
Cały koszt przedsięwzięcia jest finansowany przez hiszpański Funduszu Wspierania Rozwoju.

W związku z możliwością otrzymania pomocy finansowej ze źródeł hiszpańskiego Funduszu Wspierania Rozwoju w ramach Linii Finansowania Studium Wykonalności (FEV), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły w 2008 r. starania o sfinansowanie 100% kosztów opracowania w ramach tego projektu studium warunków technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii kolejowych o rozstawie szyn 1435 mm do prędkości do 350 km/h.

W wyniku ogłoszenia Sekretariatu Stanu ds. Turystyki i Handlu w hiszpańskim Ministerstwie Przemysłu, Turystyki i Handlu z dnia 3 kwietnia 2009 r., do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wpłynęły oferty od czterech firm zainteresowanych przystąpieniem do II etapu selekcji wykonawców zainteresowanych realizacją studium. W wyniku analizy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazały firmę SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. z siedzibą w Madrycie, która otrzymała pozytywną opinię ze strony hiszpańskiej administracji i poinformowała o tym Biuro Radcy Handlowego ambasady Hiszpanii w październiku 2009 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w grudniu 2009 r. uzyskały pozytywną odpowiedź od hiszpańskiego Ministerstwa Przemysłu, Turystyki i Handlu mówiącą, iż zgodnie z warunkami zawartymi w Terms of Reference nie ma przeszkód, aby firma najwyżej oceniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowała projekt. Uznano tym samym, że firma SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. została wybrana do realizacji studium wykonalności „Opracowanie warunków technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii kolejowych do prędkości 350 km/h” w Polsce.

Przedmiotem projektu jest identyfikacja wszystkich uwarunkowań technicznych dla infrastruktury kolejowej dla ruchu pociągów z prędkością maksymalną do V = 350 km/h, przeprowadzona na podstawie obowiązujących w Hiszpanii standardów technicznych (warunków technicznych) dla nowych linii kolejowych, dostosowanych do ruchu pociągów z prędkością 350 km/h i doświadczeń kadry specjalistów hiszpańskich, zdobytych w czasie prac nad nimi i realizacji inwestycji w tym zakresie.

Opracowanie, które będzie gotowe w ciągu 6 miesięcy, będzie wspomagało prace nad studium wykonalności kolei dużych prędkości w Polsce. Przypomnę, że otwarcie ofert w tym przetargu nastąpiło 15 lutego 2010 r., a wyłonienie wykonawcy nastąpi w najbliższych miesiącach. Oferty złożyło 5 konsorcjów.

   

Krzysztof Łańcucki
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.