Powrót

Kolejarze dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców w Wałbrzychu

W ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, organizowane są specjalistyczne seminaria dla osób kształcących i egzaminujących przyszłych kierowców. W minionych trzech latach szkolenia były w ponad 30 miastach. Materiały dydaktyczne trafiły do ponad 3 tysięcy szkół nauki jazdy. W tym roku Wałbrzych jest siódmym, po Zamościu, Koszalinie, Kaliszu, Suwałkach, Legnicy i Koninie gospodarzem warsztatów. Do końca roku będą jeszcze spotkania - warsztaty w: Ciechanowie, Tarnowie i Przemyślu.

Podczas warsztatów dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. szczegółowo omawia zasady bezpieczeństwa na przejazdach, bazując na doświadczeniu i analizach zdarzeń. Przypomina też o znaczeniu Żółtej Naklejki, czyli dodatkowej informacji wprowadzonej przez PLK w czerwcu 2018 r. na wszystkich skrzyżowaniach toru i drogi.

Ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowych to efekt zaangażowania zarówno PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., jak i osób przygotowujących kierowców do prawidłowego uczestniczenia w ruchu drogowym. Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań i nowoczesne urządzenia nie wystarczą, jeżeli nie zadbamy o edukację kierujących pojazdami. Szkolenia PLK dla instruktorów w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” to większe bezpieczeństwo kierowców oraz bezpieczniej na drodze i na torach – powiedział Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Polsce na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach w poziomie szyn dochodzi rocznie do około 200 wypadków i kolizji, w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. Tragiczne wypadki, powodowane w blisko 99 % przez nieostrożność i nieuwagę lub brawurę i pośpiech, zdarzają się pomimo systematycznego wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń i apeli o przestrzeganie przepisów.

– Nawet najlepsze zabezpieczenia oraz zmodernizowane przejazdy będą niewystarczające, jeśli kierowcy nie włączą myślenia. Nadal potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, zmiana mentalności samych kierujących oraz zrozumienie, że skrzyżowanie drogi publicznej z kolejową wymaga od nas wyjątkowej uwagi i ostrożności – dodaje Włodzimierz Kiełczyński.

Na terenie województwa dolnośląskiego na liniach eksploatowanych są 1072 przejazdy i bezpieczne przejścia dla pieszych w poziomie szyn. To ok. 9% wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych, gwarantuje bezpieczeństwo podczas przekraczania torów. W 2018 roku na przejazdach i przejściach kolejowych w woj. dolnośląskim doszło do 12 wypadków i kolizji, w wyniku których zginęły 2 osoby.

#ŻółtaNaklejkaPLK – czyli najważniejsze dane o przejeździe kolejowo-drogowym

W połowie ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły nowe oznakowanie podnoszące poziom bezpieczeństwa na kolei. Na 14 tysiącach przejazdów umieszczono specjalne żółte naklejki ułatwiające kierowcom identyfikację przejazdu, przy którym się znajdują. Na każdej z naklejek są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 oraz numery „awaryjne”. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym, po połączeniu z numerem 112 kierowca podaje 9-cyfrowy numer skrzyżowania z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia – za pomocą specjalnie stworzonego łącza – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które w przypadku zagrożenia mogą wydać polecenie wstrzymania ruchu pociągów na danej linii.


Więcej informacji na temat kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239