Powrót

Kolej wróci do centrum Pyskowic

Stacja Pyskowice, peron i widok na tory, w tle pociąg towarowy, fot. Agnieszka Krygler 2

Dzięki odbudowie zlikwidowanej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto mieszkańcy centrum Pyskowic po ponad 20 latach znów będą mogli wygodnie dojechać pociągiem do Gliwic i Katowic. Dojazd do Katowic przez Gliwice zajmie ok. 45 min. Kolejowe połączenie stacji Pyskowice i Pyskowice Miasto umożliwi budowa zelektryfikowanej linii o długości 3 km. Odbudowana stacja Pyskowice Miasto zapewni lepszy dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Powstanie peron o długości 200 m z dojściem od ul. Szpitalnej. Obiekt będzie wyposażony w wiatę, ławki, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Bezpieczeństwo po zmroku zapewni jasne oświetlenie. Zachętą do ekologicznych podróży z wykorzystaniem kolei i rowerów będą stojaki w obrębie stacji.

-Odbudowa linii kolejowej do centrum Pyskowic zwiększy dostęp do kolei dla mieszkańców tego miasta i umożliwi wygodny dojazd do pracy i szkoły ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej. Sukcesywnie likwidujemy wykluczenie komunikacyjne w całej Polsce – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

- Województwo śląskie jest największym beneficjentem rządowego programu Kolej+, jeśli chodzi o ilość projektówrealizujemy ich w regionie aż osiem.Zaplanowana odbudowa linii kolejowej Pyskowice – Pyskowice Miasto poprawi po 20 latach dostęp do kolei oraz zapewni dogodne dojazdy pociągiem do Gliwic i Katowic – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości prawie 5 mln zł netto z wykonawcą prac projektowych w ramach zadania „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto”. Prace projektowe będą realizowane w latach 2023 – 2026. Budowa jest przewidziana na lata 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 94 mln zł.

Osiem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały cztery umowy z wykonawcami prac projektowych w ramach zadań: „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych”, „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”, „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” oraz „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142”.

Prowadzone są postępowania przetargowe dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg” oraz realizowanego w trybie „projektuj i buduj” zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald”.

PLK SA i Miasto Bielsko-Biała podpisały także umowę na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Głowacka
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571

Pliki do pobrania