Powrót

Kolej w szkole i muzeum

Zdjęcie do informacji prasowej - odśnieżarka torów

Do Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni trafiły kolejne pomoce dydaktyczne. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały dwie niewykorzystywane na sieci kolejowej zwrotnice. Urządzenia są już zamontowane na terenie pawilonu kolejowego utworzonego w szkole. Wraz z przekazanymi już w tym roku urządzeniami sterowania ruchem kolejowym pozwolą lepiej przygotować uczniów do pracy na kolei, a zajęcia zawodowe dla przyszłych  techników transportu kolejowego będą bardziej atrakcyjne.

Odśnieżarka przyda się latem

Podkarpackie Stowarzyszenie Sympatyków Kolei w Rzeszowie zyskało czterdziestoletnią odśnieżarkę torów. Maszyna OM-3A wyprodukowana w 1977 r. przez lata służyła do oczyszczania rozjazdów i torów ze śniegu. Obecnie zarządca infrastruktury do odśnieżania linii wykorzystuje nowe drezyny ze specjalnymi przystawkami. Wycofany z użycia pojazd będzie służył już nie tylko zimą lecz cały rok jako atrakcja wystaw. Miłośnikom kolei, odwiedzającym Podkarpacie i ekspozycję pokaże jak zapewniano utrzymanie linii w XX wieku. Podobny sprzęt PLK przekazały wcześniej Stowarzyszeniu Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej.

Od lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają instytucje i organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki i te, które promują wiedzę o kolei, historię dróg żelaznych. Sprzęt trafia również do szkół, w których kształcą się przyszli pracownicy branży kolejowej. Dzięki stałym działaniom wyeksploatowany, niepotrzebny na torach sprzęt zyskuje nową istotną rolę w edukacji oraz promowaniu kolei.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 22 473 30 02 

Pliki do pobrania