Powrót

Kolej otwiera nowy rozdział w historii Łodzi

Głównym elementem inwestycji będzie nowy dworzec Łódź Fabryczna, którego tory i perony będą położone 16,5 metra pod ziemią, zaś 10,5 metra nad nimi przebiegać będzie sieć podziemnych ulic
i część dworca autobusowego. Ten wyjątkowy projekt przewiduje także powstanie tunelu dla prowadzenia ruchu dalekobieżnego, regionalnego, aglomeracyjnego i kolei dużych prędkości. Stacja kolejowa Łódź Fabryczna będzie posiadała cztery perony i osiem torów. Wykonany zostanie również system parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź" oraz parking dla rowerów.
Dojazd do dworca kolejowego Łódź Fabryczna zapewniony będzie ulicami: P.O.W, Składową i Węglową. Ponadto zostanie zrealizowana przebudowa linii tramwajowych w obrębie dworca kolejowego wraz z budową przystanków tramwajowych oraz budowa przystanków przesiadkowych autobusów miejskich, regionalnych i dalekobieżnych po stronie północnej dworca kolejowego. „To wielki dzień dla Łodzi - powiedział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk - zaczyna się operacja na otwartym mieście. Projekt dworca jest bardzo ciekawy, począwszy od tworzenia nowego ładu architektonicznego po ideę budowania nowego centrum Łodzi, która ma wspaniałe tradycje, jeśli chodzi o sztukę nowoczesną. Chodzi o przywrócenie miastu świetności z czasów, kiedy jego oblicze kształtowała sztuka". „To pierwszy tak zaawansowany projekt komunikacyjny w Polsce, którego kręgosłupem będzie kolej. – mówi Zbigniew Szafrański, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Budujemy nowoczesny dworzec, którego wyjątkowość polega nie tylko na tym, że ruch kolejowy sprowadzamy pod ziemię, ale również tworzymy elementy infrastruktury przeznaczone do włączenia w system kolei dużych prędkości. Zyskamy nowoczesny, centralny w skali kraju i regionu punkt przesiadkowy usprawniający komunikację i łączący poszczególne gałęzie transportu publicznego z koleją ". „Ta umowa to pierwszy krok na drodze do budowy Nowego Centrum Łodzi. Projekt, który  rozpoczynamy na pewno nie będzie łatwym przedsięwzięciem, ale jestem pewna, że powiedzie się
i otworzy przed nami nowe szanse. Stajemy się komunikacyjnym centrum Polski, przez które przebiegać będą szlaki kolejowe, łączące najważniejsze miasta naszego kraju. Nowe Centrum Łodzi z nowoczesnym dworcem to najlepszy sposób na wykorzystanie centralnego położenia i realizację wieloletnich marzeń o Łodzi - dodaje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Zmieni się oblicze centrum miasta, które stanie się symbolem nowoczesnej Europy." „Plany budowy Nowego Centrum Łodzi sięgają 2006 roku, kiedy to Miasto i PKP S.A. podpisały pierwszą umowę ramową o współpracy. Te plany i zamierzenia sprzed 5 lat dzisiaj przybierają realne kształty. Łódź dołączy do grona miast, w których dworzec kolejowy połączy pasażerów wielu gałęzi transportu, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom architektonicznym i funkcjonalnym, stanie się prawdziwą wizytówką miasta" - mówi Paweł Olczyk, członek zarządu PKP S.A. Inwestycja, którą do końca 2014 roku zrealizuje konsorcjum firm: Torpol Spółka z o.o.,   Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. jest współfinansowana przez trzy podmioty: •    PKP PLK S.A. – 1 288 855 452,34 PLN
•    Miasto Łódź – 412 905 234,31 PLN
•    PKP S.A. – 57 528 765,06 PLN. Wraz z innymi inwestycjami planowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obrębie Łodzi, m.in. budową kolei aglomeracyjnej, połączeniem podziemnym tunelem nowego dworca Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Kaliska czy budową kolei dużych prędkości przebiegającej z Warszawy przez Łódź w kierunku Wrocławia i Poznania (tzw. „linia Y"), powstanie intermodalnego węzła w znaczący sposób odciąży zakorkowane w godzinach szczytu ulice, a także umożliwi dogodne połączenie okolicznych miejscowości z centrum Łodzi, a miasto stanie się jednym z najlepiej skomunikowanych ośrodków w kraju. Przebieg postępowania Postępowanie, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego rozpoczęto w grudniu 2009 roku opublikowaniem m.in. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ogłoszenia o postępowaniu. Wnioski o udział w postępowaniu do dnia zakończenia tego etapu, czyli 1 kwietnia 2010 roku, złożyło 12 firm lub konsorcjów. Komisja przetargowa zbadała złożone dokumenty m.in. pod kątem posiadanych przez zgłoszone firmy odpowiednich uprawnień, zdolności finansowej, a także posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego umożliwiającego wykonanie zadania. W efekcie 4 listopada 2010 r. ogłoszono listę pięciu konsorcjów zaproszonych
do złożenia ofert cenowych, a 24 maja 2011 roku wybrano ofertę najkorzystniejszą. W stanowisku
z dnia 5 sierpnia 2011 r. Urząd Zamówień Publicznych nie doszukał się błędów w dokumentacji przetargowej i tym samym potwierdził brak formalnych przeszkód przed podpisaniem umowy
ze zwycięskim konsorcjum. Zobacz prezentację  

Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl, tel. +48 22 47 32 147

Halszka Karolewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Miasta Łódź
h.karolewska@uml.lodz.pl

Łukasz Kurpiewski
Rzecznik Prasowy
Polskie Koleje Państwowe S.A.
l.kurpiewski@pkp.pl
tel. +48 22 47 49 256


 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i znajduje się na liście projektów podstawowych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie 7.1- 24.2 - Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.