Powrót

Jaworzno Szczakowa - nowe perony ułatwią podróże

Na stacji Jaworzno Szczakowa trwają prace związane z przebudową peronów (nr 2 i nr 3) i obiektów inżynieryjnych. Perony zostaną podwyższone, co znacznie ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów oraz będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dojście na perony zapewni przebudowywane przejście pod torami. Zostanie wyposażone w 2 windy (od strony miasta i na peron 2). Ponadto na peronach zostaną zamontowane nowe 200 m wiaty, ławki, gabloty informacyjne. Będzie nowe nagłośnienie i wizualna informacja dla podróżnych. Stacja w Jaworznie Szczakowej  oraz przystanki osobowe w Jaworznie Ciężkowicach i Balinie będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.


Nowe i przebudowywane obiekty inżynieryjne

Na stacji w Jaworznie Szczakowej powstaje lokalne centrum sterowania. Na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia kontynuowane są prace przy budowie wiaduktów drogowych w ciągu ul. Bukowskiej i Mroczka (Jaworzno ) oraz w Balinie. Wiadukty zastąpią przejazdy kolejowo - drogowe.

Na stacji Jaworzno Ciężkowice postępuje budowa przejścia pod torami oraz nowego peronu, a na przystanku Balin kładki dla pieszych. Prace na tym odcinku obejmują 33 obiekty inżynieryjne, w tym 5 przepustów ekologicznych tworzących system przejść dla płazów.

Prace między stacjami Jaworzno Szczakowa – Trzebinia ruszyły w czerwcu 2017 r. 


Szybsza i sprawniejsza podróż do Krakowa

Efektem prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie poprawa komfortu i bezpieczeństwa obsługi podróżnych na stacji Jaworzno Szczakowa oraz na przystankach osobowych w Jaworznie Ciężkowicach i w Balinie.

Zwiększy się także przepustowość linii a dostosowanie jej do prędkości 160 km/h znacznie skróci czas przejazdu na trasie Katowice  - Kraków. Zakończenie prac na odcinku Jaworzno Szczakowa - Trzebinia planowane jest w I kwartale 2019 r. Koszt modernizacji odcinka to 296 milionów złotych netto.

Na linii Katowice – Kraków zakończenie wszystkich prac planowane jest w czerwcu 2020 r. Wówczas najszybsze pociągi pokonają trasę w ok. 1 godzinę. Wartość projektu Katowice - Kraków to ok. 2,0 mld złotych netto. Projekt na linii E30 Katowice – Kraków realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.


Inwestycja
 między stacjami Jaworzno Szczakowa – Trzebinia w liczbach:

  • 15 km linii kolejowej
  • 1 stacja i 2 przystanki osobowe 
  • 4 nowe perony
  • przebudowane  perony
  • 33 obiekty inżynieryjne,
  • 2 zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe

 

Kontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
jacek.karniewski@plk-sa.pl
tel. kom.+48 694 480 192