Powrót

Jakość i efektywność w inwestycjach kolejowych

Z perspektywy MIR realizacja Krajowego Programu Kolejowego, obejmującego kwotę 67 mld zł pozytywnie wpłynie na rozwój rynku kolejowego. Rekordowe środki na rozwój infrastruktury, które wykorzystywać będzie PLK sprawiają, że kluczowe staje się ich efektywne wykorzystanie oraz zapewnienie odpowiedniej dbałości o ich jakość. 

PLK realizuje Wielką Ofensywę Inwestycji Kolejowych i jest dobrze przygotowana do absorbcji środków unijnych, mówił prezes Polskich Linii Kolejowych. Tylko we wrześniu zarządca infrastruktury ogłosi przetargi za ponad 5 mld zł, a w 2016 r. zainicjuje inwestycje za 11 mld zł. Ponadto od kilku lat przygotowywana jest dokumentacja projektowa, która ułatwia proces inwestycji, a której brakowało w poprzedniej perspektywie. PLK kontynuuje także dialog z wykonawcami i nie negując dotychczasowych form, stara się go wzmocnić. Dzięki temu, że PLK wyciągnęła wnioski z poprzedniej perspektywy, a szczególnie zwrócono uwagę na relację: zamawiający – wykonawcy, to w procesie inwestycyjnym powinno być mniej problemów i błędów. 

- O skutecznych zabiegach PLK o środki z nowej perspektywy świadczy fakt, że spółka już jest największym w Europie beneficjentem nowego, unijnego mechanizmu finansowania inwestycji CEF, „Łącząc Europę” Komisja Europejska pozytywnie oceniła wszystkie wnioski złożone dotychczas w konkursie CEF. Oznacza to, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymają ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych - mówił Marcin Mochocki członek zarządu ds. realizacji inwestycji w PKP PLK.

Przedstawiciele wykonawców zapewniali, że są dobrze przygotowani do nowej perspektywy zarówno pod względem profesjonalnej kadry jak i sprzętu. Ich zdaniem w relacjach zamawiający – wykonawca najważniejszy jest rzeczowy dialog, który pozwala rozwiązywać nieporozumienia. - Od zamawiającego oczekujemy, że będzie preferować firmy, które mają rzeczywisty potencjał mówił Tomasz Sweklej (TORPOL S.A.). Takiemu oczekiwaniu sprzyjają prowadzone przez PLK przetargi dwustopniowe. Potrzebę dobrego rozłożenia w czasie nakładów na infrastrukturę kolejową, bez nagłych spiętrzeń, podkreślał Jarosław Tomaszowski (TRAKCJA PRKiI).

PLK dla wykonawców przygotowała szereg rozwiązań wspomagających funkcjonowanie na rynku: zaliczki na kontrakt (przedpłaty), zapłatę za materiały na placu budowy, płatności częściowe za wykonane prace. Równocześnie Polskie Linie kolejowe wprowadziły obowiązek przygotowania profesjonalnych harmonogramów realizacji projektu oraz efektywniejsze monitorowanie inwestycji, które ogranicza opóźnienia prac. Dbałość o jakość zapewni odpowiednia kontrola na placach budów i analizy materiałów w laboratoriach. 

Rekordowe inwestycje, jakie są do zrealizowania w kolejnych latach, będą prowadzone na większości tras bez wstrzymywania ruchu kolejowego i z pełną obsługą pasażerów. Zarządca infrastruktury i wykonawcy muszą dbać o ich właściwą realizację. Nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów będzie czuwał Urząd Transportu Kolejowego. Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239