Powrót

Inwestycje PLK zwiększają potencjał Portu Gdańsk

Projekt przebudowy linii kolejowych po stronie portu umożliwi realizację inwestycji o wartości 600 milionów złotych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2019 roku. Inwestycja wpłynie na rozwój transportu kolejowego oraz zwiększy możliwości portu. W połączeniu z zakończoną inwestycją między Pruszczem Gdańskim a wybrzeżem, znacznie wzrosną możliwości transportowe na trasie do i z Gdańska. 

Modernizacja skupi się na przebudowie około 70 km torów, rozjazdów oraz przejazdów kolejowo-drogowych, elektryfikacji linii. Powstaną nowe obiekty inżynieryjne, rozbudowane zostanie Lokalne Centrum Sterowania – dołączone będą dwie stacje: Gdańsk Port Północny i Gdańsk Kanał Kaszubski. Infrastruktura zostanie dostosowana do obsługi dłuższych i cięższych składów towarowych.

Projekt inwestycji za 9 milionów złotych opracuje firma BBF Sp. z o.o. z  Poznania.

Przebudowa linii 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Gdańsk, w tym budowa nowego mostu na martwej Wiśle już sześciokrotnie zwiększyła możliwości przewozowe. W pierwszym półroczu 2016 r. waga ładunków przewiezionych do portu koleją wzrosła, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku, o 34%, natomiast liczba wagonów kolejowych wzrosła o 29%.

Do 2020 roku PLK zamierzają zrealizować program portowy, który obejmuje porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Będzie również modernizowana trasa Bydgoszcz - Trójmiasto. Nowe inwestycje o przewidywanej wartości ok. 4 mld zł zwiększą przepustowość linii, skrócą czas przewozu ładunków i zwiększą konkurencyjności przewozów towarowych.Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 22 473 30 02


"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"