Powrót

Inwestycje na linii Kraków Mydlniki - Podłęże


Obecnie, dwa tory na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Batowice są zamknięte  z powodu osunięcia się nasypu, wywołanego powodzią w 2010 r.

Linia nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną, na której odbywa się ruch towarowy. Stanowi ona połączenie linii nr 133 Dąbrowa Gornicza Ząbkowice – Kraków Główny i linii nr 8 Warszawa – Kraków z linią nr 91 Kraków - Medyka, umożliwiając jazdy pociągów tranzytowych z ominięciem stacji Kraków Prokocim. Linia nr 95 jest niezbędna dla prowadzenia ruchu pociągów z kierunku Jaworzna Szczakowej po linii E30 do Krakowa Nowej Huty i odwrotnie. Jest to szczególnie istotne przy modernizacji linii kolejowej E30, w tym stacji Kraków Mydlniki.

W kwietniu bieżącego roku, rozpocznie się odbudowa skarp nasypów w trzech lokalizacjach. Na wykonanie tego zadania, 13 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy a Konsorcjum Firm, tj.: Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego „Transkol” Sp. z o.o. Kielce i Track Tec Koltram Sp. z o.o. Zawadzkie.

W maju 2012 r., planowane jest również rozpoczęcie kolejnego zadania na linii nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże, obejmującego naprawę nawierzchni torowej ( ok. 7 km ) i remont 13 obiektów inżynieryjnych ( wiaduktów, mostów, przepustów ).
O wykonanie inwestycji ubiega się Konsorcjum Firm, tj.: Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „Transkol” Sp. z o.o. Kielce i Track Tec Koltram Sp. z o.o. Zawadzkie, które w przetargu nieograniczonym (spośród 4 firm) złożyło najkorzystniejszą ofertę.


    Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział Południowy
tel. 12/393-54-00,
e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl