Powrót

Inowrocław. Sprawniejsze przewozy towarów koleją Śląsk – Bałtyk

Lk 741 Mimowola-Jaksice, pociąg towarowy na torze, fot. Alicja Dzierbicka, PLK

Efektem prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie sprawniejszy i szybszy przejazd pociągów towarowych inowrocławską obwodnicą kolejową. Dedykowana do przewozów towarowych linia Mimowola – Jaksice (nr 741) pozwala ominąć stację Inowrocław. Codziennie korzysta z niej około 40 składów. Tędy kursują pociągi m.in. ze Śląska do portów Trójmiasta. Po zmianach w rozkładzie, od grudnia składy pojadą z prędkością do 80 km/h (przed pracami 60 km/h). Poprawa stanu technicznego linii zapewnia także bezpieczniejsze przewozy.

PLK we wrześniu i październiku wymieniły jeden z dwóch torów na 7-kilometrowym odcinku linii. Prace objęły także wymianę podkładów w torze na stacji Jaksice.

Zadanie zrealizowało Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. z Gdańska. Wartość prac to 6 mln zł netto ze środków budżetowych.

150 mln zł na sprawniejsze przewozy towarów po torach w woj. kujawsko-pomorskim

Na realizację zadań, zwiększających konkurencyjność przewozów towarowych względem innych środków transportu, na terenie woj. kujawsko-pomorskiego PLK przeznaczyły w ostatnich latach łącznie ponad 150 mln zł. Krótszy i bardziej ekonomiczny czas jazdy pociągów z cięższymi ładunkami sprawia, że więcej towarów z dróg może trafić na tory. To korzystne, proekologiczne rozwiązanie dla środowiska.

W ubiegłym roku na linii Mimowola – Jaksice, za 2,5 mln zł, przebudowany został wiadukt kolejowy. Dzięki temu przez obiekt przejeżdżają już szybciej także cięższe pociągi towarowe.

Efektywność przewozu ładunków zwiększyła wymiana torów i rozjazdów na tzw. kolejowej obwodnicy Bydgoszczy, między Nową Wsią Wielką i Maksymilianowem, oraz na linii między Dziarnowem a Wapiennem (nr 206), co umożliwiło przewóz większej ilości towarów do cementowni „Kujawy” w Bielawach oraz zakładów w Inowrocławiu i Janikowie.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02