Powrót

Informacja Grupy PKP dot. strajków na sieci kolejowej

Grupa PKP najmocniej przeprasza oraz informuje swoich klientów: 1. Grupa PKP prosi pasażerów o niekorzystanie z Dworca Centralnego w Warszawie w godzinach 11.30-13.00. Wszystkie pociągi przyjeżdżające do Warszawy w tych godzinach (12 pociągów) będą kończyć podróż na Dworcu Warszawa Zachodnia bądź na dworcu Warszawa Wschodnia. Między tymi dworcami w godzinach 11.30-13.00 pociągi nie będą kursować . Dwa pociągi wyjeżdżające w tych godzinach z Warszawy (relacji Warszawa-Łódź) będą odjeżdżać z dworca Warszawa Zachodnia. 2.  Pociągi kursujące przez Warszawę będą opóźnione do późnych godzin popołudniowych. 3. Pasażerowie podróżujący pociągami Spółki PKP Intercity mają możliwość, kontynuowania podróży innym, najbliższym pociągiem, jeśli w wyniku prowadzonych akcji protestacyjnych utracili oni płynność podróżowania (bez potrzeby uiszczania dodatkowych należności, jeżeli przejazd odbywa się pociągiem wyższej kategorii lub dokonaniem zwrotu bez potrąceń, w przypadku, kiedy przejazd odbywa się pociągiem niższej kategorii). 4.  W przypadku rezygnacji pasażera z kontynuowania podróży, zwroty należności będą dokonywane bez potrąceń. 5.  Szczegółowe informacje na temat kursowania pociągów i ewentualnych ich opóźnień wynikających z przeprowadzanej w dniu 9 grudnia akcji protestacyjnej, można uzyskać pod nr telefonu: 022 511 60 03, 0 801 022 007, z telefonu komórkowego i z za granicy: + 48 422 055 007 Zarząd Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Grupa PKP oświadczają, że:
  1. Pracodawcy nie są stroną w sporze ze związkami zawodowymi. Protest dotyczy sporu związków zawodowych wokół rozwiązań dot. emerytur pomostowych.
  2. Akcja protestacyjna polegająca na blokadzie torów jest niezgodna z prawem i bez jakichkolwiek podstaw przewidzianych w Ustawie o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.
  3. Strajk uderzy w klientów Grupy PKP – przewoźników, pasażerów i pracodawców strajkujących.
  4. Straty powstałe w wyniku protestu będą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.
  5. W sytuacji powstania zakłóceń w ruchu kolejowym organizatorzy akcji protestacyjnych muszą liczyć się z odpowiedzialnością  w oparciu o Ustawę o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych oraz inne przepisy. Organizatorzy protestów zostaną obciążeni stratami finansowymi powstałymi na skutek protestów.
  6. W przypadku blokad torów przez protestujących pracodawcy Grupy PKP złożą  zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa przez osoby blokujące ruch pociągów.
O rozwoju wydarzeń Grupa PKP będzie informować na bieżąco w kolejnych informacjach prasowych. Dodatkowe informacje dla mediów:
  • Krzysztof Łańcucki  - Rzecznik Prasowy PKP PLK S.A.- 22 47 32 200
  • Adrianna Chibowska - Rzecznik Prasowy PKP Intercity S.A. - 22 47 42 832
  • Michał Wrzosek  - Rzecznik Prasowy PKP S.A. - 22 47 49 256