Powrót

Gliwice Łabędy. Będą lepsze podróże przez stację i sprawniejszy przewóz towarów

Stacja Gliwice Łabędy, na peronie wiata i tablica z nazwą stacji, fot. PLK SA

W ramach zadania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. planowana jest budowa nowego przystanku Gliwice Kopernik w rejonie estakady Jana Heweliusza w Gliwicach. Dzięki temu zwiększy się dostępność kolei dla mieszkańców aglomeracji gliwickiej. Dostęp do przystanku z estakady zapewnią schody i windy, co ułatwi podróżowanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Stacja Gliwice Łabędy zostanie przebudowana i przystosowana do obsługi wszystkich podróżnych. Wyposażona będzie w trzy wygodne perony z wiatami, ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem. Przebudowany zostanie wiadukt kolejowy przy ul. Staromiejskiej, z którego możliwe będzie dojście do peronu 1 w stacji Gliwice Łabędy, skąd odjeżdżają pociągi w stronę Katowic i Kędzierzyna Koźla. Nowy wiadukt powstanie także nad ul. Strzelców Bytomskich. Obiekt zostanie połączony z klatką schodową i windą z peronami 2 i 3, skąd można się dostać do Katowic, Pyskowic, Strzelec Opolskich i Opola. Stacja zostanie przystosowana także do obsługi dłuższych pociągów towarowych (do 750 m).

W ramach zadania planowana jest modernizacja ok. 40 km torów i sieci trakcyjnej oraz 90 rozjazdów. Prace obejmą także komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Prace na sieci kolejowej obejmują linie wykorzystywane w ruchu pasażerskim i towarowym. W woj. śląskim kolej zapewnia coraz lepsze podróże i jest niezbędna w przewozie towarów, których pojedzie więcej przez odnowioną stację Gliwice Łabędy, co zwiększy konkurencyjność transportu kolejowego – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– W Krajowym Programie Kolejowym w województwie śląskim są inwestycje, które zwiększają dostęp do pociągów i rolę kolei jako ekologicznego transportu. Przebudowa stacji Gliwice Łabędy korzystnie wpłynie na codzienne podróże, ale też usprawni przewóz towarów poprzez bezpośrednie połączenie ze stacją Gliwice Port – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Efektem prac na stacji Gliwice Łabędy ma być podniesienie prędkości pociągów pasażerskich i towarowych. Sprawniejszy przewóz towarów będzie możliwy dzięki planowanej budowie nowego toru, który połączy stację Gliwice Łabędy ze stacją Gliwice Port z pominięciem stacji Gliwice. Projekt zwiększy rolę kolei jako ekologicznego transportu również w połączeniu z transportem rzecznym i morskim.

Gliwice Łabędy to ważna śląska stacja, przez którą przebiegają linie: z Katowic do Kędzierzyna Koźla (nr 137) oraz do Pyskowic (nr 135) i dalej do Strzelec Opolskich i Opola (linia nr 132), a także linia Gliwice – Gliwice Łabędy (nr 168). Przez Gliwice Łabędy przebiega międzynarodowy szlak kolejowy E30 łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich E30 i E65 na obszarze Śląska, etap IIA: linia E30, stacja Gliwice Łabędy". Wartość prac to 425 mln zł netto ze środków budżetowych. Projekt powstaje we współpracy z miastem Gliwice. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Głowacka
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571