Powrót

Forum Inwestycyjne – platforma dialogu dla usprawnienia procesu inwestycyjnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. organizują Forum Inwestycje od 2012 r. Inicjatywa ma na celu wypracowywanie dobrej i efektywnej współpracy wszystkich podmiotów kolejowej branży budowlanej, zaangażowanych w proces inwestycyjny. 

Na VI Plenarnym Forum Inwestycyjnym dyskutowano m.in. o efektach wprowadzonych zmian w dokumentach bazowych i waloryzacji umów. Liderzy grup roboczych Forum Inwestycyjnego omówili efekty spotkań, wyzwania oraz problemy i postulaty stojące przed branżą i inwestorem. Poruszono również kwestię waloryzacji dla nowych kontraktów. Zapisy mają na celu zabezpieczenie dwóch stron – wykonawcy i zamawiającego. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały o realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Spółka wykonała zadania na niespotykaną dotąd skalę - o wartości około 10 mld zł. W bieżącym roku zarządca infrastruktury nie zwalnia tempa, planuje zrealizować prace za 11 mld zł. W ramach tych środków przewiduje się modernizację około 1,4 tys. km torów kolejowych, 1100 rozjazdów, 300 peronów oraz ponad 800 przejazdów.

W 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują podpisać umowy na wartość szacunkową ponad 16 mld zł. To bardzo istotne inwestycje m.in. na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, poprawę dostępu do portów morskich Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście oraz na linii węglowej łączącej Śląsk z portami (Chorzów Batory - Maksymilianowo). 

W trakcie spotkania omówiono także przygotowania do nowej perspektywy finansowej. PLK już dwa lata temu rozpoczęły prace. Obejmują one studia wykonalności oraz dokumentacje projektowe. 

Kontakt dla mediów: 
Mirosław Siemieniec 
Rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
rzecznik@plk-sa.pl 
tel. 694 480 239