Powrót

Flirtem z Warszawy Gdańskiej do Nasielska w 39 minut – testowy przejazd z prędkością 160 km/h.

PKP Polskie Linie Kolejowe zbliżają się do finiszu prowadzonej od 2007 roku modernizacji linii kolejowej na obszarze lokalnego centrum sterowania w Nasielsku. Ostateczne zakończenie prac przyniesie korzyści mieszkańcom aglomeracji warszawskiej i znacznej części Mazowsza, jak również wpłynie na skrócenie czasu przejazdu między Warszawą i Trójmiastem. Wraz z realizacją kolejnych odcinków, do użytku pasażerów były przekazywane nowe perony z wiatami i systemem informacji, przejścia podziemne wyposażone w windy lub pochylnie oraz inne elementy infrastruktury ułatwiające podróż koleją. więcej...