Powrót

Europejscy zarządcy infrastruktury kolejowej spotkali się w Warszawie

Grono uczestników HLIM cyklicznie gromadzi reprezentantów najwyższego szczebla europejskich zarządców infrastruktury. Tegoroczne spotkanie w stolicy Polski swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Komisji Europejskiej pod kierownictwem Oliviera Onidi – dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu oraz Josef Doppelbauer – dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) i Jens Engelmann – szef pionu ds. zarządzania korporacyjnego oraz oceny jednostki (Corporate Management and Evaluation Unit).

High Level Infrastructure Meeting to jedyna w roku okazja, aby zebrać w jednym miejscu przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej firm zarządzających infrastrukturą kolejową z całej Europy. To nie tylko ważna platforma wymiany doświadczeń, ale również doskonała okazja do wypracowania wspólnych inicjatyw przekładających się na łatwiejsze i przyjemniejsze podróżowanie koleją w Europie – mówi Libor Lochman, dyrektor wykonawczy CER. 

Podczas spotkania w Warszawie skupiliśmy się na dwóch tematach: cyfryzacji kolei oraz europejskich korytarzach kolejowych. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu kolejowego w skali kontynentu i to w wielu wymiarach, począwszy od efektywniejszego zarządzania ruchem pociągów przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów cyfrowych, przez zapewnienie pełniejszej i szybszej informacji pasażerom, do likwidacji barier technicznych i organizacyjnych dla połączeń transeuropejskich – wyjaśnia Paul Plummer, przewodniczący EIM. 

Bardzo się cieszymy, że przedstawiciele zarządców infrastruktury z całej Europy, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kolejowej oraz najważniejszych międzynarodowych organizacji działających na rzecz transportu kolejowego wybrali Polskę jako miejsce rozmów na tak ważne dla kolei tematy. To spotkanie potwierdziło, że wszystkim nam przyświeca jeden cel, jakim jest zapewnienie spójnej, efektywnie zarządzanej i gwarantującej wysoki standard infrastruktury kolejowej łączącej kraje Europy. Polska jako kraj leżący w sercu kontynentu ma tu szczególną rolę do odegrania – powiedział Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Obradom HLIM towarzyszyły posiedzenia statutowe Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej – EIM, a także Platformy Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (PRIME). Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 883 354 177


O CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) 

Organizacja powstała w 1988 r. Wspólnota zrzesza obecnie ponad 70 przedsiębiorstw kolejowych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, w tym zarządców infrastruktury kolejowej. Organizacja ma swoją siedzibę w Brukseli i stamtąd prowadzi działania lobbingowe w instytucjach Unii Europejskiej na rzecz transportu kolejowego.  Dyrektorem wykonawczym CER jest p. Libor Lochman.

O EIM (European Rail Infrastructure Managers)

EIM, założone w 2002 r., ma na celu promowanie interesów oraz poglądów niezależnych zarządców infrastruktury kolejowej w związku z liberalizacją rynku kolejowego. Zakres działania EIM to zagadnienia związane z przedsięwzięciami i zamierzeniami Unii Europejskiej w dziedzinie transportu, w szczególności z punktu widzenia sektora kolejowego, analiza problemów związanych z tymi zagadnieniami oraz znajdowanie rozwiązań a następnie zapewnianie ich wdrażania. EIM skupia się na skutecznym reprezentowaniu interesów członków Stowarzyszenia wobec instytucji europejskich, a ponadto stanowi forum wymiany najlepszych praktyk dla usprawnienia użytkowania europejskiej infrastruktury kolejowej oraz wspomagania rozwoju transportu kolejowego, jako całości, we współpracy z instytucjami europejskimi, innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami międzynarodowymi, dostawcami usług i innymi uczestnikami rynku. Siedziba EIM znajduje się w Brukseli. Przewodniczącym EIM jest p. Paul Plammer.

O PRIME (Platforma Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej)

Platforma PRIME została powołana podczas Dni Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T Days) w 2013 roku w Tallinie jako wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i zarządców infrastruktury kolejowej UE. Jej głównym celem jest zacieśnienie współpracy oraz wymiana informacji pomiędzy zarządcami, jak również poprawa i porównanie wydajności infrastruktury kolejowej w Europie. Platforma - której współprzewodniczą na równych zasadach: przedstawiciel DG MOVE oraz przedstawiciel zarządców infrastruktury – umieściła na liście priorytetów kwestie związane z: legislacją Unii Europejskiej z obszaru kolejowego, rozwojem systemu ERTMS, kluczowymi wskaźnikami wykonania oraz analizami porównawczymi dotyczącymi między innymi bezpieczeństwa na kolei. Obecnie, z uwagi na agendę Komisji Europejskiej, działania PRIME są poszerzone o takie obszary, jak finansowanie infrastruktury, cyfryzacja kolei oraz współpraca z regulatorami rynku. Grono platformy PRIME tworzy 19 członków: Komisja Europejska (DG MOVE), EIM, CER, Adif, Banedanmark, Eurotunnel, FTA, Highspeed1, Infrabel, Jernbaneverket, LISEA, Network Rail, PKP PLK S.A., Pro Rail, REFER, SNCF Réseau, Trafikverket, ØresundsbroKonsortiet, IarnródÉireann.