Powrót

Drugi nowy wiadukt na linii Warszawa – Gdynia oddany do użytku

Budowa wiaduktu trwała od maja 2010 r. i kosztowała ok. 13 mln zł (2,7 mln euro). Jest to obiekt jednoprzęsłowy ze zjazdem łączącym się bezpośrednio z drogą krajową nr 91 i drogą równoległą wybudowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. łączącą miejscowości Skowarcz i Cieplewo. Powstanie wiaduktu spowoduje udrożnienie ciągów komunikacyjnych i eliminację zagrożeń występujących na przejeździe kolejowym. Wraz z wiaduktem wybudowano prawie 500 m dróg dojazdowych oraz chodniki na całej długości wiaduktu i dróg dojazdowych. Na obszarze LCS Tczew PKP Polskie Linie Kolejowe, obok dwóch już oddanych do użytku wiaduktów w Miłobądzu (kwiecień 2011 r.) i Różynach, w ciągu najbliższych miesięcy przekażą jeszcze trzy wiadukty, zaś ostatni – w miejscowości Pszczółki, zostanie ukończony w 2012 roku. W grudniu 2010 roku ukończono prace torowe na odcinku 28 km między Szymankowem i Pruszczem Gdańskim. Podczas prac, wymieniono prawie 80 km torów i podtorza, wybudowano nową sieć trakcyjną i 16 nowych peronów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejścia dla pieszych w Lisewie, Różynach i Cieplewie oraz inne elementy związane z obsługą pasażerów. Kosztem ponad 27 mln euro zmodernizowano w Tczewie na Wiśle najdłuższy most kolejowy w Polsce o długości 1 030 m. Trwająca od 2007 roku modernizacja linii kolejowej Warszawa – Gdynia, obok dostosowania infrastruktury kolejowej do prowadzenia ruchu z prędkością 160 km/h dla pociągów osobowych (200 km/h dla pociągów z tzw. wychylnym pudłem) i 120 km/h dla pociągów towarowych oraz wybudowania nowoczesnych obiektów służących obsłudze podróżnego, zakłada również powstanie innych budowli podnoszących bezpieczeństwo i komfort życia tak mieszkańców, jak i kierowców. Należą do nich wiadukty kolejowe i drogowe, przejścia podziemne dla pieszych oraz drogi dojazdowe i ekrany akustyczne.      

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22 47 321 47,

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

   

Kontrakt jest realizowany w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001

„Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II”