Powrót

Demontaż wiaduktu kolejowego nad Aleją Solidarności w Warszawie

Było to trzecie podejście - wcześniejsze nieudane próby były spowodowane warunkami technicznymi, nieujętymi w dokumentacji mostu oraz awarią dźwigu. Część wiaduktu nad ulicą Radzymińską zdemontowano w nocy z 6/7 lipca br.
Przęsła zostały zdjęte przy użyciu dźwigu samojezdnego o udźwigu do 450 ton.
Obecna konstrukcja wiaduktu zostanie zastąpiona konstrukcją kratową, opartą na dwóch przyczółkach bez podpór. Montaż wiaduktu rozpocznie się w sierpniu br.
W zakres modernizacji obiektu wchodzi także kompleksowa wymiana układu torowego i sieci trakcyjnej. Odbudowa tej części wiaduktu potrwa 7 miesięcy. Po jej zakończeniu analogiczna operacja czeka jego drugą część (tor nr 2) od strony centrum.
Wykonawcą robót na wiadukcie kolejowym nad Aleją Solidarności i ulicą Radzymińską jest Mostostal Warszawa S.A. Remont wiaduktu jako część modernizacji szlaku Warszawa Wschodnia – Legionowo oraz stacji Nasielsk wchodzi w zakres projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II w Polsce” i realizowana jest w ramach przetargu nr 8 „Odcinek Warszawa Wschodnia – Legionowo oraz stacja Nasielsk”. Źródło finansowania: Fundusz Spójności – 84%, budżet państwa – 16 %. Koszt realizacji robót objętych przetargiem nr 8 wynosi 151 467 479,52EURO (netto). Wykonawcą robót jest konsorcjum w składzie: PKP Energetyka” Sp. z o. o., i Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o. o. Za wszelkie utrudnienia podczas prac uprzejmie przepraszamy!