Powrót

Czy ekrany akustyczne oświetlą nastawnie?

Jeśli badania potwierdzą opcję montażu paneli słonecznych na ekranach, możliwe będzie uzupełnienie zasilania dowolnego obiektu w pobliżu instalacji fotowoltaicznej – np. oświetlenie przejść pod torami, zasilania urządzeń kolejowych na nastawniach. Inne rozwiązanie to odsprzedaż energii do sieci elektroenergetycznej i tym samym obniżenie własnych rachunków za energię elektryczną.

Według dotychczasowych szacunków, zwrot kosztów instalacji powinien nastąpić po ok. 12 latach. Dodatkową zaletą alternatywnych źródeł energii jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Do zajmowania się tematem skłania również fakt, iż instalacja nie wymaga dodatkowego miejsca, gdyż można wykorzystać przynajmniej niektóre, z już ustawionych ekranów akustycznych.

- W otoczeniu jest coraz więcej rozwiązań hybrydowych, stąd nasz pomysł. Sądzimy, że można połączyć w ekranach funkcję ochrony przed hałasem z dodatkową rolą – miejscem dla instalacji fotowoltaicznej, co w efekcie pozwoli uzyskać dodatkową energię elektryczną – mówi Adam Załęski z Biura Energetyki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PLK analizują lokalizacje ekranów, by ustalić miejsca do montażu testowych paneli. Badania wykażą ile paneli słonecznych zostanie zamontowanych w ramach projektu. Obecnie przewiduje się montaż baterii słonecznych tylko na górnych częściach ekranów, powyżej 2 m, by ograniczyć ewentualne uszkodzenia.

Obecność ekranów obok linii kolejowych wynika z obowiązku ograniczenia hałasu jaki powodują przejeżdżające pociągi. Ich lokalizacja ustalana jest na podstawie wcześniejszych badań. „Przypisanie” osłonom akustycznym nowych możliwości byłoby korzystne zarówno dla podróżnych, jak i dla zarządcy infrastruktury.

Projekt został zgłoszony do programu badawczego Polskich Linii Kolejowych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. PLK i NCBiR podpisały w ubiegłym roku porozumienie, które zakłada 50 mln zł na realizację najlepszych projektów badawczo – rozwojowych. Zrealizowane w ramach wspólnej inicjatywy prace pozwolą na poprawę stanu sieci linii kolejowych i zwiększenie roli transportu kolejowego.

Kontakt dla mediów:
Joanna Kubiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. kom. +48 22 473 30 02