Powrót

Co tydzień o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych

Dzisiejszą akcję zorganizowano w 23 miejscach na terenie całej Polski. Między innymi na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Chrzęsne koło Siedlec, gdzie pracownicy PLK, Straży Ochrony Kolei oraz policji od rana sprawdzali, czy wszyscy kierowcy stosują się do przepisów na przejeździe. Bilans akcji w tym miejscu jest dla kierowców negatywny – wręczono jedno upomnienie i jeden mandat. 
Blisko 80% incydentów i wypadków kolejowych powodują użytkownicy dróg, a także piesi poruszający się po torach w miejscach niedozwolonych. Natomiast 99% wypadków na przejazdach powodują lekceważący przepisy kierowcy.
Zespoły kontrolne zgodnie przyznają, że obecność służb mundurowych wpływa mobilizująco na kierowców oraz pieszych i dyscyplinuje ich do zachowania większej ostrożności podczas przekraczania przejazdów kolejowo - drogowych. Przyjęta metodologia działań przynosi wymierne efekty – coraz więcej osób wykazuje rozwagę i ostrożność podczas pokonywania przejazdów, co tylko potwierdza słuszność prowadzonych działań.
Akcja „Bezpieczny poniedziałek” prowadzona jest od trzech lat w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Tegoroczna edycja trwała od maja do października. Następna edycja będzie przebiegała pod hasłem „Bezpieczny piątek”. Według najnowszych statystyk do największej liczby zdarzeń na przejazdach dochodzi właśnie w piątki – do południa. Stąd przedstawiciele PLK wspólnie z policją i Strażą Ochrony Kolei będą edukowali, przypominali i kontrolowali kierowców co tydzień, w każdy piątek w 23 miejscach w Polsce, między majem a wrześniem 2014 roku.
Bezpieczny poniedziałek to tylko jedna spośród ponad 170 inicjatyw prowadzonych przez zarządcę infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa na torach. Skuteczność działań informacyjnych i edukacyjnych zależy jednak w przeważającej części od zachowania kierowców i pieszych. Kolejarze apelują o rozsądek i bezpieczne zachowania na obszarach kolejowych. 

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 662-114-900