Powrót

Budowa systemu ERTMS/GMS-R i modernizacja linii Częstochowa - Zawiercie z unijnym wsparciem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Ministerstwie Rozwoju 29 grudnia 2017 r. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie dwóch inwestycji: „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” oraz „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie.” Wartość obu inwestycji to prawie 4 mld PLN, w tym dofinansowanie UE to ponad 1,5 mld zł.

- Umowy, które dziś podpisujemy zapewnią sprawne podróże i zwiększą bezpieczeństwo na kolejowych szlakach. To już kolejne projekty, na które spółka zyskała unijne środki. PLK zdecydowanie przyspieszyły realizację inwestycji. Podpisane w tym roku umowy z wykonawcami przekraczają wartość 18,5 mld zł –mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 


Szybciej i bezpieczniej dzięki łączności cyfrowej

W ramach pierwszego przedsięwzięcia PLK zainstalują system ERTMS/GSM-R prawie 14 tys. km linii kolejowych na obszarze całej Polski. Umożliwia on komunikacją pomiędzy uczestnikami ruchu kolejowego (m.in. maszynistą, dyżurnym, zarządcą infrastruktury kolejowej). Systemy ERTMS/GSM-R i ERTMS/ETCS, które są wprowadzane równolegle na wybranych trasach, pozwolą pociągom płynnie poruszać się po sieciach kolejowych poszczególnych państw UE. Pociągi nie będą musiały zatrzymywać się na granicach. Nie będzie też trzeba wymieniać lokomotyw. Kolejne korzyści to wyższa prędkość składów i bezpieczeństwo. Wszystko dzięki temu, że na najważniejszych szlakach kolejowych w całej UE będzie funkcjonował jeden system zarządzania ruchem. Wartość całej inwestycji to 3,44 mld zł, a dofinansowania unijnego 1,36 mld zł. Projekt zostanie zakończony w 2023 roku.


Częstochowa – Zawiercie - będzie jeszcze lepsza podróż Wiedenką

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują trasę Częstochowa – Zawiercie na tzw. Wiedence, linii z Warszawy do Katowic. Zwiększy się standard podróży i możliwość przewozu towarów na terenie województwa śląskiego i w relacjach międzyregionalnych.  Podróżni zyskają komfortową obsługę na 10 stacjach i przystankach. Po zakończeniu robót wzrośnie przepustowość linii, częstotliwość oraz punktualność realizowanych połączeń. Pociągi pasażerskie będą osiągały prędkość 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Pasażerowie zyskają lepszą ofertę przewozową. Skróci się czas podróży. Poziom bezpieczeństwa na linii zwiększy modernizacja przejazdów kolejowo – drogowych i budowa bezkolizyjnych skrzyżowań. Modernizacja linii kolejowej między Częstochową a Zawierciem została objęta Paktem Uczciwości - pilotażowym programem organizowanym przez Komisję Europejską. Obserwatorem społecznym jest Fundacja Batorego, która nadzoruje proces realizacji inwestycji. Celem programu jest zapewnienie wszelkich prawidłowości i sprawnej realizacji zamówienia publicznego. Dzięki paktowi uczciwości udało się osiągnąć jak najwyższe                    standardy w przypadku tego przetargu. Wartość całej inwestycji to 468 mln zł, a dofinansowania unijnego 198,2 mln zł. Projekt zostanie zakończony w 2020 roku.

Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności. 109,4 mld zł (115,2 mld zł z uwzględnieniem dodatkowych środków z tzw. Rezerw wykonania) przeznaczono na największe inwestycje m.in. transportowe, środowiskowe, energetyczne.  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zawarły do tej pory 26 umów z wykonawcami (łącznie z podpisanymi dziś umowami) w zakresie projektów dofinansowanych w ramach Osi VRozwój transportu kolejowego – Działania 5.1 i 5.2. Łączna wartość całkowita wynosić będzie 17,6 mld zł, zaś dofinansowanie UE wyniesie 10,4 mld zł. Oznacza to, że na koniec 2017 zakontraktowanych będzie 49,3% dostępnej w V osi alokacji.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239