Powrót

Bliżej do kolei we Wronkach – PLK SA wybudują nowy przystanek

Tablica z nazwą stacji na peronie we Wronkach, w tle pociąg_fot.Radek Śledziński

Nowy przystanek osobowy Wronki Zamość powstanie na linii Poznań Główny – Szczecin Główny (lk nr 351) w pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Nadbrzeżnej, w prawobrzeżnej części Wronek. Zapewniony będzie lepszy dostęp do kolei – mieszkańcy zyskają dogodną możliwość korzystania z pociągów.

Dla pasażerów będą przygotowane dwa wysokie perony, które umożliwią wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Orientację w podróży ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem oraz gabloty z rozkładem jazdy. Przystanek zostanie przystosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Dogodny dostęp zapewnią m.in. odpowiednio wyprofilowane pochylnie. Dla osób niewidomych i niedowidzących ułatwieniem będą ścieżki naprowadzające na antypoślizgowej nawierzchni. Do ekologicznych podróży zachęcą stojaki rowerowe znajdujące się w obrębie przystanku i parking na 20 samochodów.

„Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to inwestycje w lepszy dostęp do kolei, także w województwie wielkopolskim. Dzięki poprawie dostępu do pociągów pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Nowy przystanek we Wronkach, realizowany dzięki środkom z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, znacznie zwiększy dostęp do kolei w północnej części miasta i ułatwi podróże w stronę Poznania czy Krzyża Wielkopolskiego. Efektywne wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków z budżetu państwa i projektów unijnych, sprzyja rozwojowi najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowa nowego przystanku Wronki Zamość na linii kolejowej nr 351”. Prace, w formule „projektuj i buduj”, przeprowadzi COLAS RAIL Polska Sp. z o.o. Inwestycja, w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” warta jest ok. 10,3 mln zł (netto). Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie przystanku podróżnym planowane jest obecnie w IV kw. 2024 r. Roboty zostaną uwzględnione w rozkładzie jazdy – zapewniona będzie możliwość korzystania z kolei na linii łączącej Poznań ze Szczecinem.  

„Program przystankowy” dla lepszej komunikacji kolejowej

Nowy przystanek Wronki Zamość powstanie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dogodny dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Środki w ramach programu wartego ok. 1 mld zł zostaną wykorzystane m.in. na budowę i modernizację przystanków kolejowych.

Rządowy program uwzględnia 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej znalazło się 185 lokalizacji, a na rezerwowej – 129. W Wielkopolsce program przystankowy obejmuje 19 stacji i przystanków na liście podstawowej, m.in. Piła Fabryczna, Słupca, Pleszew, Książno, Patrzyków i Białężyce.

Kontakt dla mediów:
Radosław Śledziński
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495