Powrót

Bezpieczny przejazd

Na linii kolejowej Kraków Mydlniki-Kraków Balice, uruchomionej 25.05.2006 r.
i stanowiącej nowe połączenie kolejowe z centrum Krakowa do Lotniska w Balicach-w okresie od października 2006 r. do marca 2007 r. zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne (w ramach modernizacji linii), polegające na montażu urządzeń zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych oraz systemu zdalnego sterowania z nastawni dysponującej stacji Kraków Mydlniki - bocznicami: PKN ORLEN, PETROLOT i wyjazdu z przystanku osobowego Kraków  Balice. 27 marca 2007 r., na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Balickiej – odbyło się uroczyste przekazanie w/w urządzeń do eksploatacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele: PKP PLK S.A, władz miejskich, Konsorcjum KZA, PKN Orlen i MPL Balice. Zakres wykonanych prac na linii Kraków Mydlniki – Kraków Balice obejmował:
  • montaż komputerowych urządzeń sterujących samoczynnymi sygnalizacjami przejazdowymi ( na 5 przejazdach w ciągu ulic : Balicka, Zakliki, Zygmunta Starego, Podkamyk i Krzyżówka oraz 1 przejścia : ul. Młynówka )
  • budowę oświetlenia ( dot. 2 przejazdów i 1 przejścia ) i urządzeń łączności
  • wymianę oznakowania dróg dojazdowych
  • budowę systemu zdalnego sterowania bocznicami i wyjazdu z przystanku osobowego Balice.
Wykonawcą zadania inwestycyjnego było Konsorcjum w składzie: Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. Poyry Infra Sp. zo.o., MPK Łódź Sp. z o.o. Inwestorzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny w Krakowie, Prezydent Miasta Krakowa i PKN Orlen. Dzięki uruchomieniu połączenia kolejowego (po przystosowaniu bocznicy wojskowej do parametrów linii kolejowej), możliwy stał się szybki dojazd z Dworca Kolejowego Kraków Główny do Lotniska w Balicach. Kolejne zadania inwestycyjne, które są i będą realizowane, przez naszą Spółkę, w ramach modernizacji tej linii – usprawnią komunikację kolejową pomiędzy centrum Miasta Krakowa, a Lotniskiem w Balicach. Od chwili uruchomienia w/w połączenia, t.j. od 25.05.2006 r. do końca lutego 2007r. na odcinku Kraków Główny-Kraków Balice przewieziono 254 tys. pasażerów. Planowane przedsięwzięcia w kolejnych etapach:
  • modernizacja nawierzchni na odcinku Kraków Mydlniki do skrzyżowania linii kolejowej z autostradą
  • budowa ok. 800 m toru  pod terminal MPL wraz z budową przystanku końcowego
  • elektryfikacja linii
Dorota Szalacha
Rzecznik Prasowy
PKP PLK S.A.
Oddział Regionalny
w Krakowie