Powrót

Bezpieczniej na 36 przejazdach w Wielkopolsce

W Wielkopolsce pierwszy etap modernizacji obejmuje 10 przejazdów w powiatach: gostyńskim (3), kolskim (3), gnieźnieńskim (1), chodzieskim (1), ostrowskim (1) i wągrowieckim (1). Na wszystkich zamontowane zostaną nowe samoczynne urządzenia i sygnalizacja świetlna, ostrzegająca kierowców. Odnowiona będzie także jezdnia, oświetlenie i tory, co poprawi płynność ruchu drogowego. Modernizacja przejazdów pozwoli na szybszą jazdę pociągów, gdyż zabezpieczenia montowane na skrzyżowaniach gwarantują wymagany poziom bezpieczeństwa przy rosnącej liczbie aut. Przejazdy będą wyposażone w urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń. 

Inwestycja prowadzona na terenie Wielkopolski jest częścią ogólnopolskiego programu przejazdowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują łącznie ponad 300 przejazdów kolejowo-drogowych. Koszt zadania to ponad 300 mln zł. Jego realizacja kończy się w bieżącym roku.

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych uwzględniają budowę wiaduktów, podziemnych przejść dla pieszych, tuneli drogowych oraz dodatkowych zabezpieczeń przejazdów kolejowych. Poza działaniami technicznymi, podnoszącymi poziom bezpieczeństwa na przejazdach, Polskie Linie Kolejowe od 11 lat prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. 

Realizowany przez PLK kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa przynosi rezultat. Od 2011 roku liczba wypadków na kolei zmniejszyła się o jedną czwartą, a osób poszkodowanych o 44%. W 2014 roku na przejazdach zanotowano o 14% mniej wypadków niż w 2013. 


Projekt POIiŚ 7.1-59 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 600 084 749