Powrót

Bezpieczna kolej w trakcie ŚDM

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży szczególnym nadzorem Straży Ochrony Kolei objęte są przejścia przez tory oraz tereny kolejowe w pobliżu odbywających się uroczystości. Wzmocniono patrole na dworcach, stacjach oraz szlakach kolejowych prowadzących do Małopolski. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wyłączone z użytkowania zostają niektóre parkingi przy dworcach. Zamknięte są skrytki bagażowe.

Do zapewnienia bezpieczeństwa na terenach kolejowych podczas ŚDM Straż Ochrony Kolei przygotowywała się już od dawna. Wznowiony został cykl intensywnych szkoleń, rozpoczęty jeszcze przed organizowanymi w Polsce i na Ukrainie mistrzostwami EURO 2012. Z myślą o ochronie gości przećwiczone zostały procedury reagowania i zasady współdziałania z odpowiednimi spółkami kolejowymi oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Ćwiczenia i przygotowania odbywają się we współpracy z innymi służbami, w tym m.in. z policją, żandarmerią wojskową strażą graniczną, służbą celną i strażą pożarną.

 Kolej ma duże doświadczenia w organizowaniu przewozów dla dużych grup podróżnych oraz w zapewnieniu transportu na potrzeby organizacji wydarzeń masowych. Do zapewnienia bezpieczeństwa zawsze przykładana jest szczególna uwaga – mówi Mirosław Pawłowski, prezes PKP S.A. – Polskie spółki kolejowe stosują standardy obowiązujące we współpracy z kolejami z całej Europy – dodaje.

Dodatkowe szkolenia przed ŚDM zostały przeprowadzone przez doświadczoną kadrę trenerską dla blisko 1,5 tysiąca funkcjonariuszy SOK. Były to zarówno szkolenia obejmujące wiedzę teoretyczną, jak również część praktyczną. W ramach współpracy SOK z innymi służbami odbyły się ćwiczenia praktyczne, m.in. w Krakowie, Przemyślu oraz Wrocławiu.

Zakres realizowanych szkoleń dla funkcjonariuszy SOK objął również treningi poprawiające zdolności komunikacyjne dla służby dyżurnej SOK – osób, które przyjmują zgłoszenia telefoniczne dotyczące zdarzeń na terenach kolejowych. Funkcjonariusze SOK trenowali szybkie zdobywanie potrzebnych wiadomości od rozmówców, a także czytelne i zrozumiałe przekazywanie informacji zwrotnych. Dodatkowe zajęcia dotyczyły też sprawnego porozumiewania się w języku angielskim.


BEZPIECZEŃSTWO NA DWORCACH ORAZ TERENACH KOLEJOWYCH

Funkcjonariusze SOK szczególnym nadzorem objęli tereny kolejowe oraz dworce w pobliżu odbywających się uroczystości ŚDM. Wzmocnione patrole zaplanowane zostały także na dworcach, stacjach oraz na głównych ciągach komunikacyjnych w kierunku Krakowa. W newralgicznych lokalizacjach wykorzystywane są mobilne centra monitoringu.

– W czasie uroczystości Światowych Dni Młodzieży funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zapewnią ochronę terenów kolejowych na najwyższym poziomie. Funkcjonariusze mają doświadczenie zarówno w ochronie terenów kolejowych, które wymagają szczególnych procedur postępowania i reagowania, a także przeszli dodatkowe szkolenia – mówi dr inż. Józef Hałyk, komendant Główny SOK – Podczas Światowych Dni Młodzieży funkcjonariusze SOK będą mogli jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo podróżnych, dzięki dodatkowym uprawnieniom przyznanym SOK w marcu na mocy specustawy – dodaje.

Podczas zabezpieczania Światowych Dni Młodzieży SOK-iści mogą w razie potrzeby przeszukać bagaże podróżnych. Pozwoli to funkcjonariuszom sprawnie zareagować, gdy np. zauważą podejrzany pakunek lub bagaż pozostawiony bez opieki. Przeszukanie usprawniają wykrywacze metalu, w które doposażone zostały patrole. Ponadto SOK zyskała prawo do rejestracji i nagrywania obrazu, co ułatwia mundurowym monitoring i obserwację tłumu.


WIĘCEJ FUNKCJONARIUSZY BĘDZIE OCHRANIAĆ TERENY KOLEJOWE

Do 3 sierpnia na terenie całego kraju tereny kolejowe będzie zabezpieczać nawet 1000 funkcjonariuszy SOK w ciągu doby. Uroczystości w Krakowie w dniach 25 lipca – 3 sierpnia na stacjach, przystankach kolejowych oraz na szlakach zabezpiecza w ciągu doby ponad 500 funkcjonariuszy SOK. Na dworcach o bezpieczeństwo podróżnych dbają również pracownicy firm ochroniarskich, którzy pracują na ponad 230 obiektach w całym kraju. Na 150 dworcach zainstalowany jest system monitoringu.

Przez całą dobę podróżni mają do dyspozycji telefon bezpieczeństwa SOK 22 474 00 00. Podczas ŚDM, dzwoniąc na ten numer można się porozumieć także w języku angielskim.


OGRANICZENIA DLA PODRÓŻNYCH

Oprócz wszystkich udogodnień przygotowanych dla podróżnych przez spółki kolejowe (dodatkowe pociągi, specjalna oferta biletowa, wzmocnione służby informacyjne, zapewnienie dodatkowych komunikatów w języku angielskim), pasażerowie muszą się również liczyć z ograniczeniami podyktowanymi wymogami bezpieczeństwa, w postaci zamkniętych parkingów na niektórych dworcach i brakiem możliwości skorzystania ze skrytek bagażowych na terenie dworców.

Czasowe wyłączenie z użytkowania dotyczy parkingów przy 15 dworcach kolejowych: Częstochowa, Częstochowa Stradom, Gdańsk Główny, Katowice, Kielce, Kraków Główny, Kraków Płaszów, Lublin, Olsztyn Główny, Poznań Główny, Przemyśl Główny, Rzeszów Główny, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Wrocław Główny. Szczegółowo wyłączenia parkingów opisane są w załączniku.

 

 

PKP S.A.
Paulina Jankowska

Rzecznik prasowy
T: 22 47 49 351
E: rzecznik@pkp.pl

 

PKP Intercity S.A.
Beata Czemerajda

p.o. rzecznika prasowego
T: 22 47 42 832
E: rzecznik@intercity.pl

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy
T:  694 480 239
E: rzecznik@plk-sa.pl

 

Straż Ochrony Kolei
Diana Zborowska

Rzecznik Prasowy
T: 600 083 809
E: diana.zborowska@plk-sa.pl