Powrót

Będzie lepszy dostęp do kolei na trasie z Chojnic do Kościerzyny

Przebudowany peron i ławki na przystanku Kalisz Kaszubski. Fot. Izabela Rosińska PKP PLK

Na trasie z Chojnic do Kościerzyny (linia nr 211) postępują prace przy przebudowie czterech przystanków. Najbardziej zaawansowany jest postęp robót w Kaliszu Kaszubskim. Gotowy jest peron wraz z wygodnym dojściem ułatwiającym dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Jest już wiata oraz ławki. Aktualnie wykonawca montuje nowe, jaśniejsze oświetlenie LED.

W Męcikale przygotowywane jest dojście do gotowego peronu, na którym stoją już ławki i wiata. Podobny postęp prac widoczny jest w Lubni. Na przystanku Żabno koło Chojnic budowana jest konstrukcja peronu.

Dogodniejszy dostęp do kolei na linii Chojnice – Kościerzyna zostanie zapewniony także w Dziemianach Kaszubskich, gdzie rozpoczęcie prac przy przebudowie peronu planowane jest we wrześniu. Od wymiany jednego z torów stacyjnych rozpoczęły się prace na stacji Brusy. Obecne dwa perony zostaną zastąpione peronem wyspowym. Wymieniona zostanie nawierzchnia placu przystacyjnego, tory o łącznej długości blisko 1700 metrów oraz 3 rozjazdy, które zapewnią pociągom sprawną zmianę toru.

Na wszystkich stacjach i przystankach perony po przebudowie będą wyższe, co znacznie ułatwi korzystanie z pociągów. Przygotowane zostaną gabloty z informacją o rozkładzie jazdy oraz czytelne oznakowanie. Dla podróżnych dojeżdżających rowerami zamontowane będą stojaki.

Łączny koszt prac to blisko 14,5 mln zł netto. W Brusach zakończenie robót zaplanowano w III kwartale 2023 r., a w pozostałych lokalizacjach w IV kwartale 2022 r.

Program przystankowy w woj. pomorskim

Przebudowa peronów realizowana jest w ramach przyjętego uchwałą w maju 2021 r. „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożonego przez Ministra Infrastruktury. Program został zaktualizowany 15 czerwca 2022 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu realizacji zadania. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m. in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W województwie pomorskim na liście podstawowej Programu Przystankowego łącznie z wyżej wymienionymi jest 10 lokalizacji, w tym budowa nowego przystanku Otomino (linia nr 229, tzw. „bajpas kartuski”), modernizacja peronów na przystankach Powałki, Raduń, Lipuska Huta (wszystkie na linii nr 211 Chojnice – Kościerzyna). Na liście rezerwowej znajduje się 10 lokalizacji. To budowa nowych przystanków: Chojnice Wschodnie (linia nr 203 Tczew – Kostrzyn), Kościerzyna Północ (linia nr 211), Łebień, Siemianice (linia nr 202 Gdańsk Główny – Stargard) oraz Gdynia Fikakowo (linia nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port). Modernizację peronów zaplanowano na stacjach i przystankach: Łeba, Steknica, Wrzeście, Lędziechowo, Garczegorze (linia nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba).

W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02