Powrót

Będzie 160 km/h w województwie podkarpackim

Na wszystkich kierunkach sieci kolejowej województwa już trwają lub będą się rozpoczynały prace. W 2009 r. dzięki zabiegom Polskich Linii Kolejowych z listy rezerwowej na podstawową listę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trafiła kompleksowa modernizacja linii E 30 na odcinku Rzeszów – Kraków. Jednym z efektów prac będzie możliwość jazdy pociągów z prędkością 160 km/h i skrócenie czasu przejazdu do ok 1h 40 min - mówił prezes PLK.

Modernizacja Rzeszów – Kraków realizowana jest w ramach sześciu kontraktów. Szeroki zakres robót wymaga w pierwszych latach zmian i ograniczeń w rozkładzie jazdy. O korektach rozkładu będzie zapewniona pełna informacja. Po trudnym okresie 2012 – 13 będą już odczuwane pozytywne efekty prac.

W kierunku wschodnim, na odcinku Rzeszów – Medyka wykonywana jest kompleksowa odnowa linii. Przywracana jest prędkości projektowa linii 120 km/h. Zrealizowano już ok czterdziestu procent planu.

Na południu realizowany jest projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego związany z przebudową części infrastruktury linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło. Efektem będzie m.in. skrócenie czasu jazdy pociągów. W kolejnej perspektywie 2014 – 20 warto byłoby wykorzystać środki RPO na dokończenie kompleksowej poprawy tej linii– uważa Zbigniew Szafrański. Pozytywne zmiany na tej linii oraz poprawa polaczenia do Zagórza mogą udostępnić atrakcyjne turystycznie Bieszczady. Z RPO realizowany jest także projekt „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko”

Trwają prace związane z poprawą polaczenia z Rzeszowa do Warszawy przez Kolbuszową, Ocice, Sandomierz, Skarżysko Kamienną. Pełny efekt skrócenia czasu przejazdu może być osiągnięty w 2014 r. gdy linia będzie w całkowicie zelektryfikowana.

 

 

Wicemarszałek województwa Zygmunt Cholewiński stwierdził na konferencji , że wielkość środków zaangażowanych w poprawę linii kolejowych na terenie województwa podkarpackiego jest bardzo duża. Podkreślił także zainteresowanie budową polaczenia kolejowego z Rzeszowa do lotniska i chęć współpracy w tym zakresie z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz Portem Lotniczym.

Obecni na konferencji zainteresowani byli m.in. przydziałem środków i realizacją poprawy polaczenia do Warszawy przez Kolbuszową, Ocice, wykorzystaniem kolei w ruchu towarowym i aglomeracyjnym pasażerskim. Odpowiadając na pytanie o realizacje projektów modernizacyjnych, prezes PLK wskazał na występujące problemy, a szczególnie na trudne i czasochłonne pozyskiwanie decyzji administracyjnych.

Konferencje poprzedziło spotkanie Zbigniewa Szafrańskiego z dziennikarzami prasy regionalnej.

   

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa podkarpackiego"

Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi