Powrót

Będą lepsze podróże koleją na Pomorzu

Stacja Słupsk. fot. Szymon Danielek PLK (1)

Dzisiaj (6.11) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy odcinka Lębork – Słupsk, druga stacji Słupsk.

Podpisane umowy dotyczą inwestycji o kluczowym znaczeniu dla tej części województwa pomorskiego. Kolej zmienia się na lepsze na terenie całego kraju. Skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, budując kolej bezpieczną, przewidywalną, z poszanowaniem środowiska naturalnego – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Modernizacja stacji Słupsk oraz linii w kierunku Trójmiasta zachęci do wyboru pociągów w codziennych podróżach do pracy i szkoły. Zapewniony zostanie lepszy dostęp do kolei także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawne wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków z budżetu państwa i dotacji unijnych przyczynia się do budowy nowoczesnej kolei będącej odpowiedzią na oczekiwania podróżnych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Modernizacja odcinka Lębork – Słupsk (linia kolejowa 202 Gdańsk Główny – Stargard) zwiększy komfort pasażerów w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, ale także na trasie Trójmiasto – Szczecin. Przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości 47,5 km. Zwiększy się przepustowość linii, co umożliwi sprawniejsze podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Lębork – Słupsk, a także planowanych prac na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń, czas podróży między Gdynią Chylonią a Słupskiem skróci się około 15 minut. Pociągi pasażerskie przyśpieszą ze 120 km/h do 160 km/h, a towarowe z 70 km/h do 120 km/h.

Wygodniejsze podróże oraz pełną dostępność, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewnią przebudowane i nowe perony na stacjach i przystankach: Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowy dostęp do pociągów umożliwią 3 nowe przystanki: w Runowie, Łebieniu oraz Siemianicach.

Na modernizowanej linii na odcinku Lębork – Słupsk wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem, a także 3 nowe mosty kolejowe, 1 nowy wiadukt kolejowy oraz 6 nowych przejść podziemnych pod torami, które także przyczynią się do usprawnienia komunikacji. Inwestycja obejmie także przebudowę 3 mostów, 12 wiaduktów kolejowych, 9 wiaduktów drogowych, 24 przepustów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna.

Wykonawcą prac na odcinku Lębork – Słupsk jest firma INTERCOR Sp. z o.o. Wartość robót to 1,284 mld zł.

Na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi przebudowany zostanie most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. Inwestycja obejmie także przebudowę  3 wiaduktów kolejowych, 1 przejścia podziemnego pod torami oraz 5 przepustów. W Kobylnicy Słupskiej, w ciągu linii kolejowej nr 202 zbudowany zostanie nowy peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin.

Wykonawcą prac na stacji Słupsk jest firma TORPOL S.A. Wartość robót to blisko 562 mln zł.

PLK S.A. podpisały także umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad oboma zadaniami z firmą ECM Group Polska S.A. na łączną kwotę blisko 11,8 mln zł netto.

Zakończenie prac budowlanych na stacji Słupsk oraz na odcinku Lębork – Słupsk planowane jest w 2026 r.

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” planowany jest do realizacji w ramach dwóch perspektyw finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Ogłoszenie przetargu na prace na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork planowane jest w I połowie 2024 r.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02

Pliki do pobrania