Powrót

Augustów – wygodniejsze podróże z nowego peronu

Stacja Augustów - podróżni wysiadają z pociągu, Fot. Tomasz Łotowski PKP Polskie Linie Kolejowe SA

W Augustowie, mieście chętnie odwiedzanym przez turystów, zwiększył się komfort podróży koleją. Na stacji gotowy jest nowy dwukrawędziowego peron o długości 250 m, który zastąpił dwa dotychczasowe. Jest wyższy, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów, a pochylnia, ścieżki naprowadzające i antypoślizgowa nawierzchnia ułatwiają dostęp wszystkim podróżnym, w tym osobom o ograniczonej mobilności oraz turystom z rowerami. Zainstalowano dwie wiaty, ławki, czytelne oznakowanie oraz ekologiczne oświetlenie LED.

W ostatnich dniach w mieście umożliwiono podróże także ze zmodernizowanego peronu na przystanku Augustów Port.

Dzięki Programowi Przystankowemu rząd działa na rzecz likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w całym kraju, w tym również na Podlasiu. Inwestycje zrealizowane w Augustowie przybliżają kolej mieszkańcom, a dodatkowo sprzyjają także rozwojowi turystyki. W województwie podlaskim sukcesywnie oddajemy do użytku nowe perony na liniach Sokółka – Suwałki oraz Białystok – Czeremcha – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzięki pracom zrealizowanym przez PLK S.A. letnia stolica województwa podlaskiego zyskała dwa zmodernizowane perony: na stacji Augustów oraz przystanku Augustów Port. Nowa infrastruktura ułatwi codzienne dojazdy oraz zachęci do odwiedzania jednego z najpiękniej położonych miast Polski – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na terenie województwa podlaskiego w ramach Programu Przystankowego przewidziano łącznie budowę lub modernizację piętnastu przystanków. Na linii Sokółka – Suwałki prace kontynuowane są w Dąbrowie Białostockiej, ogłoszono przetarg na modernizację przystanku Kamienna Nowa. Na linii Białystok – Czeremcha gotowe są perony w Kleszczelach oraz Suchowolcach i trwa budowa nowego przystanku Gregorowce Południowe. Ogłoszono przetarg na modernizację przystanku Podbiele oraz budowę nowego – Repczyce Zalew, który zwiększy możliwości podróży koleją.

„Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych. W zadaniu uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051