Powrót

6,3 mld zł dla PLK na projekty pierwszego konkursu CEF

Dzięki unijnemu wsparciu, podróż między największymi miastami w Polsce będzie krótsza i bardziej komfortowa, usprawnione zostaną połączenia aglomeracyjne i towarowe. Zawarcie umów daje gwarancję realizacji wszystkich przedsięwzięć z pierwszego konkursu CEF. Zarządca infrastruktury przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) zmodernizuje linie kolejowe o łącznej długości 570 km. 

- Podpisanie umów to kolejny istotny krok w realizacji projektów CEF. Inwestycje na ważnych liniach poprawią obsługę podróżnych i skrócą czasy podróży m.in. na trasie Wrocław – Poznań, CMK, Poznań – Szczecin, czy usprawnią przejazdy na liniach aglomeracyjnych np. Warszawa – Grodzisk Mazowiecki - mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Unijne fundusze pozwolą na realizację kolejnych etapów obecnie prowadzonych modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania. PLK przygotowują również modernizację dwóch tras obsługujących połączenia aglomeracyjne w Warszawie: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz dwóch linii obwodowych biegnących ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej. Modernizacja obejmie także trasę Warszawa – Poznań, rozpoczną się także prace na odcinku Poznań – Szczecin. Środki unijne CEF są przeznaczone na budowę wiaduktów drogowych nad Centralną Magistralą Kolejową, co pozwala na skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic. 

Inwestycje, które zostaną sfinansowane z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF):
1) Modernizacja trasy Rawicz – Czempiń; ostatni element magistrali Wrocław – Poznań
2) Modernizacja trasy Sadowne – Białystok, ostatni element połączenia Warszawa – Białystok w ramach linii Rail Baltica
3) Modernizacja trasy Sochaczew – Swarzędz, kluczowa część magistrali Warszawa – Poznań
4) Modernizacja trasy Poznań – Szczecin 
5) Modernizacja trasy Warszawa Włochy – Pruszków – Grodzisk Mazowiecki
6) Modernizacja kolei obwodowej w Warszawie; odcinek Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska
7) Budowa wiaduktów drogowych nad CMK


Poza siedmioma projektami, na które PLK podpisały umowy, zarządca infrastruktury ubiega się również o ponad 7 mld złotych alokacji UE na dofinansowanie dziesięciu projektów w II turze konkursu. Zgłoszone projekty dotyczą m.in. modernizacji tras Warszawa – Białystok (odcinek Czyżew – Białystok), Kraków – Katowice, Siedlce – Terespol, Wrocław – Zgorzelec (elektryfikacja) czy poprawy kolejowego dostępu do portów morskich. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"