Powrót

5 milionów zł na odnowę wiaduktów kolejowych koło Zielonej Góry

PLK przebuduje dwa wiadukty, most oraz przepust położone pomiędzy Zieloną Górą a Czerwieńskiem. Zasadniczym efektem prac będzie zwiększenie wytrzymałości obiektów oraz przystosowanie ich do kursowania pociągów z prędkością do 120 km/godz. Pozwoli to na sprawne prowadzenie m.in. ciężkich składów towarowych. Skróci się czas podróży i zapewniony będzie płynny przejazd, co – szczególnie w przypadku pociągów cargo, wpływa na ograniczenie kosztów transportu. To bardzo istotne, gdyż Nadodrzanka stanowi jedną z głównych tras dla ruchu towarowego pomiędzy Śląskiem a portami w Szczecinie i Świnoujściu. 

Umowę podpisano 15 marca br. Wartość prac objętych umową wynosi blisko 5 mln zł brutto. Zakończenie zadania, realizowanego przez STRABAG Sp. z o.o., planowane jest do końca listopada 2016. 


Nadodrzanka na zyskuje nowe możliwości 

Przebudowa wiaduktów to tylko jedno z zadań PLK na nadodrzańskiej trasie. 100 mln zł przeznaczył zarządca infrastruktury na prace na dolnośląskim odcinku linii nr 273, Rudna Gwizdanów – Głogów – Bytom Odrzański, rozpoczęte już w 2015 r. Trwa tam modernizacja torów, peronów i wiaduktów. Efektem prac będzie szybsza jazda pociągów; zostaną zlikwidowane ograniczenia prędkości wprowadzone ze względu na zły stan toru. Pociągi pojadą do 120 km/godz., a tor zostanie przystosowany do prowadzenia ciężkich składów towarowych o maksymalnym nacisku na oś 221 kN. 


Informacje dodatkowe 

Pomiędzy Rudną Gwizdanów a Głogowem zmienia się jeden z dwóch torów. Wymiana obejmuje też 4 rozjazdy na stacji Grębocice i Krzepów. Zrewitalizowanych będzie 27 obiektów inżynieryjnych (w tym 3 mosty). Poprawi się stan jezdni na 13 przejazdach kolejowo-drogowych. Prace obejmują również urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. W listopadzie ub.r. ukończono prace na odcinku Rudna Gwizdanów – Grębocice. W drugim kwartale br. zostanie zakończona całość robót. Koszt robót 46,79 mln zł brutto. Zadanie jest finansowane ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Pomiędzy Głogowem a Bytomiem Odrzańskim, oprócz przebudowy torów, prace obejmują przebudowę peronów na stacji Głogów Huta, w Brzegu Głogowskim, na przystanku Czerna. Nowe, wyższe i wygodniejsze perony będą miały zamontowane oświetlenie, nagłośnienie, monitoring, tablice informacyjne, gabloty na rozkłady jazdy i siedzenia. Zostanie przebudowanych pięć przejazdów kolejowych oraz naprawione 2 mosty i 3 wiadukty. Przebudowana zostanie sieć trakcyjna. Zakończenie prac o wartości ponad 47 mln zł (brutto) przewidziano w listopadzie.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  694 480 239