Powrót

5 lipca Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzy odwołanie w sprawie Łodzi Fabrycznej złożone przez konsorcjum Pol-Aqua

Wykonując wyrok Sądu Okręgowego z 11 kwietnia 2011 roku nakazujący wykluczenie z postępowania konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., Dragados S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe dokonały oceny pozostałych ofert i 24 maja 2011 roku poinformowały wykonawców, biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, czyli oferty konsorcjum: Torpol Spółka z o.o., Poznań, Astaldi S.p.A., Włochy, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki. Na takie rozstrzygnięcie wpłynęły trzy protesty, złożone przez konsorcja na czele których stoją firmy: Hydrobudowa, Budimex i POL – AQUA. Zamawiający oddalił wszystkie protesty złożone przez konsorcja ubiegające się o kontrakt. Z prawa wniesienia odwołania od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej w terminie który upłynął 24 czerwca br. skorzystało jedno z konsorcjów – POLAQUA i Dragados. Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą odbędzie się 5 lipca o godz. 10.00 w Warszawie. Wstępny koszt projektu szacowany jest na ok. 1,9 mld złotych, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ na poziomie ponad 1,2 mld złotych. Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2011-2014.  

Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 32 147

     

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i znajduje się na liście projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie 7.1- 24.2 - Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.