Powrót

22 mln zł na wspólne inwestycje miasta i kolei w Zielonej Górze

- PLK realizuje obecnie wielki program inwestycyjny obejmujący gruntowną modernizację infrastruktury w całym kraju. Jednym z jego najważniejszych elementów jest rozwój transportu kolejowego w wymiarze lokalnym i aglomeracyjnym. Tym chętniej współpracujemy z  samorządami, które rozumieją, że warto inwestować w rozwój kolei, bo to ekologiczny, bezpieczny i niezawodny środek transportu. Współpraca z miastem zaowocuje tym, że stacja w  Zielonej Górze zyska zupełnie nowy standard, dzięki czemu z pewnością zachęcimy wiele osób do korzystania z pociągów – powiedział Andrzej Filip Wojciechowski prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podpisany dziś dokument reguluje sposób realizacji trzech ważnych projektów, wskazuje też źródła ich finansowania. Pierwsza z inwestycji to przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze, który obecnie stanowi „wąskie gardło” dla transportu autobusowego. Nowy obiekt, który PLK wykona w ramach modernizacji linii kolejowej nr 273 (tzw. Nadodrzanka), będzie szerszy – co umożliwi bezkolizyjny ruch autobusów komunikacji miejskiej. Wiadukt zyska także nowe, wygodniejsze przejścia dla pieszych. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla planów miasta, czyli budowy dużego centrum przesiadkowego w pobliżu dworca kolejowego i integrację systemu transportowego. Dlatego, w myśl porozumienia, połowę kosztów tej inwestycji sfinansuje urząd miejski. Samorząd przebuduje też układ drogowy po obu stronach wiaduktu. Koszt wszystkich prac oszacowano na 12 mln złotych. PLK już zawarła umowę z firmą projektową. 

Druga z inwestycji dotyczy kompleksowej modernizacji istniejącego przejścia podziemnego dla podróżnych na stacji Zielona Góra. Obecnie 22-metrowy tunel pod torami łączy dwa z trzech peronów. Plany PLK i miasta zakładają jego przedłużenie o dodatkowe 25 metrów aż do ulicy Towarowej i pełne dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Przejście zostanie wyposażone w dodatkową windę, a po obu jego stronach zamontowane zostaną pochylnie pieszo-rowerowe. Dzięki tym pracom podróżni zyskają wygodne i komfortowe przejście pod torami, a mieszkańcy bezpieczny łącznik z drugą stroną miasta. Koszt zaplanowanej przebudowy wyniesie ok. 6 mln zł.

Trzecia z inwestycji to budowa nowego, pełnego zadaszenia peronów. Pozwoli ono wygodnie i bezpiecznie przejść pasażerom z peronów i stacji do zaplanowanego przez miasto Centrum Przesiadkowego. Nowoczesne zadaszenie będzie nawiązywać stylistyką do terenu przydworcowego. Koszt jego budowy w całości sfinansuje miasto. 

Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na pełną integrację transportu kolejowego z miejskim transportem publicznym. Pasażerowie zyskają możliwość wygodnych przesiadek z pociągów do autobusów oraz wygodny tunel łączący dwie części Zielonej Góry. Inwestycje warte w sumie 22 mln złotych zostaną ukończone do 2018 roku.  Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zbigniew.wolny@plk-sa.pl
T: +48 600 084 749