Powrót

14 tys. pracowników przejdzie dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Nastawnia Warszawa Włochy. Pracownicy nadzorują ruch pociągów. Autor Martyn Janduła

Oprócz obowiązkowych szkoleń i pouczeń w zakresie bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą dodatkowe cykliczne szkolenia, warsztaty i ćwiczenia. Dzięki temu kolejarze, pracujący na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego utrwalają wiedzę i ćwiczą zasady działania w trudnych sytuacjach.

Około 14 tysięcy pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za ruch tysięcy pociągów będzie doskonaliło wiedzę i kwalifikacje w zakresie właściwego i bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Dodatkowe działania zaplanowano dla dyżurnych ruchu, nastawniczych oraz zwrotniczych. Warsztaty obejmą pracowników z całej Polski. W lipcu szkolenie rozpoczęło 170 pracowników. Celem prowadzonych warsztatów jest pogłębienie odpowiedzialności w prowadzeniu ruchu pociągów, a także doskonalenie współpracy pomiędzy pracownikami, odpowiedzialnymi za prowadzenie bezpiecznego ruchu pociągów. Podczas szkoleń doskonalą oni pomiędzy sobą komunikację w przygotowaniu drogi przebiegu - tj. ustawienia toru i urządzeń w sposób zapewniający bezpieczny przejazd pociągu, przed podaniem sygnału zezwalającego na jazdę.

Priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest bezpieczeństwo podróży i przewozu towarów. Konsekwentne utrzymywanie i podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego pracowników przekłada się na odpowiedzialne i właściwe decyzje osób, które przygotowują przejazdy tysięcy pociągów, zarówno pasażerskich jak i towarowych. Od ich zaangażowania i profesjonalizmu zależy bezpieczeństwo – mówi Mirosław Skubiszyński, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Poza dodatkowymi warsztatami, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą regularne i cykliczne szkolenia. Od początku 2022 r. 182 dyżurnych ruchu w ramach przygotowania i doskonalenia zawodowego ćwiczyło na symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności. Do końca roku szkolenia odbędzie jeszcze około 300 dyżurnych ruchu. Zajęcia na symulatorze pozwalają przećwiczyć właściwe postępowanie w różnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229