Historia i współczesność Dworca Łódź Fabryczna

Lata 1858 - 1918

 • 1858 rok - grupa łódzkich przemysłowców podjęła się wyzwania połączenia Łodzi z linią Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. Pierwszym pomysłem była budowa linii Rokiciny – Łódź – Ozorków – Łęczyca – Kutno – Krośniewice, w połączeniu z koleją Warszawsko – Bydgoską. Jednym z najważniejszych powodów budowy dworca były interesy głównych ośrodków przemysłu włókienniczego w okręgu łódzkim.
 • W 1865 roku został wydany ukaz carski, zezwalający na budowę linii kolejowej Łódź – Koluszki, a powstałe Towarzystwo Drogi Żelaznej Fabryczno – Łódzkiej otrzymało koncesję na eksploatację linii na 75 lat, po tym czasie miała się ona stać własnością państwa.
 • 1 września 1865 roku, zgodnie z zezwoleniem cara Aleksandra II z lipca 1865, zaczęto budowę linii kolejowej, równocześnie od Łodzi i od Koluszek oraz uruchomiono przewóz towarów.
 • 1866 rok - rozpoczęły się przewozy pasażerskie.
 • 1868 rok - rozbudowano dworzec o budynek biurowy z pomieszczeniami dla dyrekcji.
 • W latach 1914 – 1918, w okresie I wojny światowej, dworzec został podpalony i zniszczony przez Niemców.

Lata 1918 - 2016

 • Okres międzywojenny: Po zakończeniu I wojny światowej Dworzec Łódź Fabryczna został przejęty przez PKP. Został wyremontowany, uzyskał swój ostateczny kształt oraz nadana została mu nazwa „Łódź Fabryczna”.
 • W latach 1939 – 1943, podczas okupacji niemieckiej, dworzec początkowo nosił błędną nazwę Litzmannstadt Ostbahnhof, zmienioną na Litzmannstadt Mitte, która utrzymała się do 1945 roku.
 • Okres powojenny: Do dworca kolejowego dołączono dworzec autobusowy – funkcjonujący do października 2011 roku pod nazwą „Dworzec autobusowy Centralny” mieszczący się po północnej stronie budynku Dworca Łódź Fabryczna.
 • 2011 rok – podpisano umowę dotyczącą budowy nowego Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna.
 • W latach 2011 – 2016, na czas budowy, dworzec kolejowy i autobusowy były zamknięte.
 • Styczeń 2012 – czerwiec 2012 - wyburzono stare zabudowania i uporządkowano teren.
 • Czerwiec 2012 – zakończono rozbiórkę starego dworca.
 • Wrzesień 2012 – rozpoczęto pierwsze prace związane z wykopem.
 • Maj 2015 – zakończono montaż szklanego dachu.
 • Październik 2015 – zakończono układanie większości torów w tunelu i wjechał do niego pierwszy pociąg.
 • Listopad 2016 – rozpoczęto jazdy pociągów testowych.
 • Grudzień 2016 – dworzec został dopuszczony do eksploatacji.

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

 • 11 grudnia 2016 – otwarto nowy Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna.
 • 1 grudnia 2019 – dworzec przeszedł pod bezpośredni Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Obecnie obiekt dworca czeka na ukończenie budowy tunelu średnicowego, łączącego Łódź Fabryczną z dworcami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec, planowane na 2024/2025. Po otwarciu tunelu dworzec przestanie być „stacją końcową” i rozpocznie się pełne wykorzystanie infrastruktury dworca, jako multimodalnego centrum komunikacji pasażerskiej, łączącego transport kolejowy (międzynarodowy, krajowy, lokalny), autokarowy i komunikacji miejskiej.
 • Na terenie dworca odbywają się różnorodne wydarzenia takie jak : konferencje, szkolenia, wystawy, eventy itp. W nowej przestrzeni zorganizowano już kilkadziesiąt wystaw i prezentacji (fotografii, malarstwa, edukacyjnych), kilkanaście koncertów i występów okolicznościowych (artystów Teatru Wielkiego, orkiestr kolejowych, pianistów), imprez oraz programów radiowych i telewizyjnych.
 • Przestrzeń dworca wielokrotnie była aranżowana na potrzeby różnych wydarzeń m.in. Galę Boksu Polsat Boxing Promotion (wrzesień 2022), Centrum Prasowe Konferencji Międzynarodowej OBWE (listopad – grudzień 2022), realizację kilkudziesięciu filmów fabularnych (np. Różyczka 2, Skołowani, Święta inaczej, Komisarz Alex itp.) oraz kampanii reklamowych.

 
źródła: 
http://www.nlf-b2.pl/
http://lodz.naszemiasto.pl/tag/przebudowa-dworca-lodz-fabryczna.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA_Fabryczna