Powrót

Życzenia z okazji Święta Kolejarza

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Kolejarze!

Święto Kolejarza to dzień przypominający o tym, że  wszystkich nas – kolejarzy spółek Grupy PKP, pracowników samorządowych i prywatnych przewoźników kolejowych oraz firm współpracujących z koleją – łączy wspólny cel: zapewnienie społeczeństwu i gospodarce transportu wygodnego,  bezpiecznego, szybkiego, przyjaznego środowisku i ludziom.
Z okazji naszego wspólnego święta chciałbym w imieniu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA i własnym, życzyć wszystkim Kolejarzom wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i satysfakcji z wykonywania zaszczytnego zawodu, a także wielu okazji do podejmowania działań zakończonych sukcesem. Niech w pracy oraz w życiu osobistym towarzyszy Państwu wiara dodająca pozytywnej energii do tworzenia i realizacji celów.
Niech będzie mi wolno złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności naszym emerytom i rencistom, a wszystkim rodzinom, które codziennie odczuwają wagę kolejarskiej służby życzyć, aby wspierając swoich najbliższych, ufnie patrzyły w przyszłość. Kolejarskie życzenia pomyślności i sukcesów kieruję do entuzjastów transportu kolejowego, a klientom kolei życzę wielu udanych podróży. Prezes Zarządu
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Zbigniew Szafrański