Powrót

Znowu torami do Mielna ...

Właścicielem linii kolejowej Mścice-Mielno, po wielu latach starań, został samorząd koszaliński, a Urząd Miasta Koszalina przekazał środki na jej modernizację.
Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie, jako inwestor zastępczy, nadzorował prace modernizacyjne, prowadzone przez Zakład Napraw Infrastruktury ze Stargardu Szczecińskiego. Wymieniono kilkaset sztuk podkładów, wycięto krzewy, zabudowano przejazd kat.B na skrzyżowaniu z drogą krajową Poznań-Kołobrzeg oraz przywrócono do stanu używalności trzy przejazdy kategorii D.
Zarządcą przywróconego do eksploatacji odcinka linii został Zakład Linii Kolejowch w Koszalinie.

W uroczystości inauguracyjnej udział wzięli:
  • Juliusz Engelhardt, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
  • Zbigniew Zarychta, Członek Zarządu PKP PLK S.A.,
  • Józef Matuszczak, Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Szczecinie,

    • Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
    • Mirosław Mikietyński, Prezydent  Koszalina,
oraz licznie zaproszeni goście reprezentujący spółki Grupy PKP oraz władze samorządowe.

Pojawienie się pociągu na prawie zlikwidowanej już linii może być przykładem i szansą dla przywrócenia lokalnych połączeń kolejowych w innych regionach kraju. Historia linii kolejowejPierwszy pociąg na trasę Koszalin-Mielno wyruszył 15 sierpnia 1905r. Po kilku latach, ze względów ekonomicznych, linię zamknięto. W 1913r. po tych torach zaczął jeździć tramwaj z Koszalina przez Mielno do Unieścia. Tramwaje zlikwidowano 30 września 1938r. W listopadzie 1988r. PKP zelektryfikowały i zmodernizowały linię Mścice-Mielno Koszalińskie. W 1994r. zawieszono na niej ruch pociągów pasażerskich, a siedem lat później również ruch towarowy. Obecna modernizacja to kolejna próba zorganizowania lepszego dojazdu do Mielna.