Powrót

Znamy już najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Lokalnego Centrum Sterowania w Działdowie24 lutego 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły wybór najkorzystniejszej oferty  na wykonanie Lokalnego Centrum Sterowania w Działdowie na linii kolejowej E-65 z Warszawy do Gdyni.  
W postępowaniu wzięło udział pięć konsorcjów z których najkorzystniejszą ofertę na kwotę 952 971 169,50 PLN brutto złożyło konsorcjum na czele z Trakcją Polską S.A. Pozostałymi uczestnikami tego konsorcjum są: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.  z Wrocławia, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., TCHAS spol s.r.o., Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., oraz Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM  w Poznaniu. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.


Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIiŚ 7.1.-41„Modernizacja linii kolejowej E-65/CE65 na odcinku Warszawa Gdynia – obszar LCS Działdowo”.


Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 600 084 087


www.pois.gov.pl