Powrót

Zmodernizowane perony w Łuczycach ułatwiają podróże do Krakowa i Kielc

Pociąg zatrzymał się na peronie przystanku Łuczyce, fot. Piotr Hamarnik

W lipcu zakończyły się prace przy instalacji wiat i małej architektury na przystanku kolejowym w Łuczycach. Do dyspozycji podróżnych są nowe ławki, spoczniki i tablice informacyjne. Od wiosny, gdy perony oddano do eksploatacji, skorzystali z nich pasażerowie przeszło 5 tys. pociągów. PLK całkowicie przebudowały obiekt leżący przy linii kolejowej łączącej Kraków z Kielcami. Powstały dwa wyższe i większe perony. Zainstalowano nowe oświetlenie i nagłośnienie. Okolicznym mieszkańcom dotarcie do pociągu ułatwiają nowe chodniki i rampy. Dzięki nawierzchni o zróżnicowanej strukturze i ścieżkom naprowadzającym z przystanku mogą korzystać osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

PLK sukcesywnie modernizują stacje i przystanki na linii kolejowej nr 8. W latach 2019-2021 nowe perony wybudowano w Dziadówkach i Smrokowie. Kompletną metamorfozę przeszła również stacja w Zastowie. Istniejący peron wyspowy został zmodernizowany, a obok niego powstała nowa platforma. Komunikację z peronami zapewnia nowa kładka, wyposażona w windy. W kolejnych latach przebudowa infrastruktury pasażerskiej obejmie również inne stacje i przystanki. PLK planują dokończenie prac w Smrokowie i Dziadówkach, a także kompleksową modernizację przystanku w Szczepanowicach i stacji w Niedźwiedziu.

Kontakt dla mediów:
Piotr Hamarnik
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 605 352 883