Powrót

Zmiany w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. powołała Radosława Celińskiego na Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wyłonienie nowego Członka Zarządu Spółki odbyło się na drodze postępowania kwalifikacyjnego wszczętego przez Radę Nadzorczą 12 września 2016 r.

Walne Zgromadzenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 19 października 2016 r. odwołało ze składu Zarządu Andrzeja Pawłowskiego, Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. zdecydowała o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.