Powrót

Zmiany w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W wyniku dokonanej oceny i dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu: dyrektor ds. inwestycji Paweł Dziwisz, dyrektor ds. sprzedaży Zbigniew Zarychta oraz dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych Katarzyna Janio zostali odwołani z pełnionych funkcji.

Członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Krzysztof Groblewski, w związku z propozycją Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. objęcia stanowiska dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji również został odwołany.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska odwołanych członków Zarządu zostanie ogłoszone odrębnie.


Krzysztof Łańcucki
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.