Powrót

Zima nie wstrzymała modernizacji stacji Brzeg

Na stacji i w nowym budynku nastawni trwają prace związane z zabudową i uruchomieniem nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemu komputerowego Ebilock 950, który  zastąpi urządzenia mechaniczne. Ostatni etap robót w 2009 r. związany był z częścią środkową stacji (na odcinku od ul. Starobrzeskiej do ul. Małujowickiej ). W tej fazie wykonano 6 torów wraz z siecią trakcyjną. M.in. w obrębie peronu 2 zerwano stare i ułożono nowe tory. Codziennie działał ciężki sprzęt. Przebudowany peron nr 2 posiada już nowe ścianki i nawierzchnie oraz odnowioną i zakonserwowaną wiatę. Wykonawca zakończył kolejna fazę prac w przejściu podziemnym przeznaczonym dla obsługi podróżnych. Wykonano już część remontu wiaduktów kolejowych nad ulicami Starobrzeską , 1-go Maja i Chocimską, Przebudowano także południowa część podpór i konstrukcji nośnych wiaduktów nad ul. Kilińskiego i ul. Małujowicką. Od grudnia prowadzony jest po nich ruch pociągów. Przy obecnych zmianach pogody ważna okazała się naprawa kolektora odwadniającego stację. Wykonano również odwodnienie ulic pod wiaduktami: Starobrzeską ,1-go Maja i Chocimską i przebudowano kolektor w ciągu ul. Sportowej. Kontynuowane są prace na docinku do rzeki Kościelna. Kontrakt na stację Brzeg wraz z przyległymi odcinkami linii jest ostatnim etapem modernizacji linii E 30 na odcinku Opole - Wrocław. Przebudowa obejmuje wymianę torów i rozjazdów, odwodnienie, sieć trakcyjną, urządzenia łączności, elektroenergetyki. Perony po przebudowie zostaną wyposażone w nowe siedzenia, urządzenia informacji głosowej i wizualnej oraz nowe oświetlenie. W odnowionym tunelu umieszczone będą windy przyporęczowe dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie prac grudzień 2010 r.Wartość umowy wynosi 153 978 840,33 zł netto. Wykonawca: Konsorcjum – Brzeg , które tworzą– FEROCO S.A. (Lider) i TORPOL Sp. z o.o. (Partner).Dodatkowe informacje Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział we Wrocławiu
Tel 071 717 51 44, 0694 480 239