Powrót

Zawieszanie linii kolejowych na Śląsku znacznie ograniczone

W połowie lutego zarządca infrastruktury zaprezentował plany optymalizacji sieci kolejowej, w których zaproponowano czasowe wyłączenie z eksploatacji 90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 2 tys. km na terenie całego kraju. 
Optymalizacja sieci ma przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie i w ten sposób pozwoli wygenerować dodatkowe nakłady na utrzymanie linii intensywnie eksploatowanych przez przewoźników. Dzięki temu przychody z udostępniania torów będzie można w pełni wykorzystać na utrzymanie funkcjonujących linii w jak najlepszym stanie technicznym. 
Obecna korekta naszych planów wynika z deklaracji przewoźników zgłaszających nowe potrzeby na przewozy oraz zamówienia do rocznego rozkładu jazdy. Liczymy na spełnienie zgłoszonych deklaracji oraz wzrost przewozów. Przywrócone odcinki będą stale monitorowane, a w przypadku realizacji pracy przewozowej na poziomie niższym niż zgłaszano we wnioskach i planach, nie wykluczamy ich ponownej oceny pod kątem możliwości czasowego wyłączenia z eksploatacji. Efektywne zarządzanie infrastrukturą polega również na dostosowaniu jej zakresu do potrzeb zgłaszanych przez przewoźników. – mówi Robert Kuczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.”.
Decyzje w sprawie zawieszania linii poddano dyskusji z udziałem przewoźników, samorządów oraz środowisk gospodarczych. W trakcie rozmów PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały szereg deklaracji natury gospodarczej, zgłoszenia do rocznego rozkładu jazdy oraz nowe obietnice inwestycji samorządowych, których rezultatem ma być zwiększenie ruchu kolejowego. W rezultacie tych zapowiedzi ograniczono pierwotne plany i zdecydowano o utrzymaniu ruchu na 49 odcinkach w całym kraju. Na Śląsku utrzymane w eksploatacji pozostaną odcinki Borowiany – Fosowskie (22 km), Siewierz – Zawiercie (15 km) oraz Borowiany - Krupski Młyn (2km) liczące prawie 40 km. Natomiast czasowo zostaną wyłączone odcinki Sucha Beskidzka – Żywiec (35km), Chorzów Stary - Kopalnia Julian (9 km), Racibórz Markowice - Syrynia (25 km), Syrynia - Olza (6 km), Bielsko Biała - Skoczów (22 km) i Goleszów - Cieszyn (11km), liczące łącznie ok. 110 km. 
Obecnie 90% ruchu kolejowego w Polsce odbywa się po około 12 tysiącach km linii kolejowych z ponad 19 tysięcy km zarządzanych przez PLK. 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Dyrektor ds. media relations
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
robert.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02